RMT 212

Sözlük Bilimi

Dersin Adı: RMT 212 Sözlük Bilimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Solmaz Süleymanova
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma,
Önerilen Ders Kitabı Лексикография русского языка: учебник длn
Yardımcı Ders Kitabı В.В. Дубичинский Лексикография русского я
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Sözlük Bilimini yakından tanımak, sözlük oluşturmanın esasını kavramaktır. Bu vesileyle köken bilgisini geliştirmek.
Dersin Özeti

Bu dersin amacı,Sözlük Bilimine dair temel bilgi kazandırmak.

Sözlük Bilimini yakından tanımak, sözlük oluşturmanın esasını kavramaktır. Bu vesileyle köken bilgisini geliştirmek.

Sözlük Bilimine dair temel bilgiler(: Sözlük hazırlama ilkeleri, sözlük türleri, Rusçanın sözlüklerini araşdırmak

Dersin Öğrenim Çıktıları
  • 1. Sözlük bilimi ve sözlük türleri hakkında genel bilgiye sahip olur.
  • 2. Sözlük oluşturma prensiplerini öğrenir.
  • 3. Sözlük biliminin diğer bilimlerden farkını ortaya koyar.
  • 4. Sözcük çalışmalarıyla kelime dağarcığını zenginleştirir.
  • 5. Öğrendikleri farklı sözcük türleriyle hızlı okuma, anlama yetisi kazanır.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sözlük bilimi nedir?
2. Hafta Sözlük oluşturma ve kullanmadaki bilimsel prensipler
3. Hafta Rusya`da kullanılan Sözlük türlerinin tarihçesi
4. Hafta Yardımcı kaynak olarak sözlük kullanımı
5. Hafta Yardımcı kaynak olarak sözlük kullanımı
6. Hafta Eş sesli sözcükler
7. Hafta Eş köklü sözcükler
8. Hafta Eş anlamlı sözcükler
9. Hafta Yabancı kökenli sözcükler
10. Hafta Etimoloji sözlükler
11. Hafta Çok dilli sözlük oluşturma teknikleri
12. Hafta Rusça metinler üzerinden yapılan sözlük çalışmaları
13. Hafta Farklı sözcük türleriyle ilgili alıştırmalar
14. Hafta Genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilere vakıftır. 3 3 3 3 3
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 4 4 4 4 4
PY3) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 5 5 5 5 5
PY4) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 5 5 5 5 5
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4 5 4 5 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 4 5 5 5 5
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 5 5 5 5 5
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5 5 5 5 5
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 5 5 5 5 5
PY10) İkinci bir yabancı dili kullanarak Rus dili ve edebiyatı alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). 4 4 4 5 3
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 5 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 48
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 2 7
Yari Yılsonu sınavı 1 5 2 7
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri