RMT 209

Slav Medeniyeti

Dersin Adı: RMT 209 Slav Medeniyeti
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Solmaz Süleymanova
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım Proje
Önerilen Ders Kitabı Светлана Томанова Страноведение России Б
Yardımcı Ders Kitabı Баженова А.И., Вардугин В.И.«Мифы древних слав
Dersin Amacı Öğrenciler bir yandan farklı kültürel etkinliklere katılır, kendilerine kültür yelpazesinin genişliği tanıtılırken amaç, öğrencinin “kültür” kavramını sorgulaması ve tartışması ve bu kavram çerçevesinde güncel kuramsal yaklaşımlarla tanışması
Dersin Özeti

Dersin amacı, ilerde çeşitli alanlarda çevirmen olarak çalışacak öğrencilere olabildiğince geniş bir genel kültür yelpazesi, ayrıca herhangi bir konuda eleştirel bir düşünme yaklaşımı kazandırmaktır. Öğrenciler bir yandan farklı kültürel etkinliklere katılır, kendilerine kültür yelpazesinin genişliği tanıtılırken amaç, öğrencinin “kültür” kavramını sorgulaması ve tartışması ve bu kavram çerçevesinde güncel kuramsal yaklaşımlarla tanışması olmalıdır Dersin sonunda çevirmen adaylarında dil ve kültür arasındaki yaşamsal ilişki konusunda farkındalık yaratılması ve bu bağlamdaki tartışmalar için kuramsal düşünme alışkanlığı kazandırılması amaçlanır.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  • 1. Tarihsel olayların kültür yaşamı üzerindeki etkileri üzerine tartışır.
  •      2. Değişik medeniyetler arasındaki farkı bilir
  •      3. Slav ülkelerin önemli kültürlerini bilir
  •      4. Slav medeniyetlerin tarihini bilir
  • 5. Kendi ülkesinin kültürü ve medeniyetiyle Rus kültürünü karşılaştırır.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kültür Tanımı, Günümüz Slav Ülkülerin coğrafi, ekonomik ve sosyal açıdan genel bir bakış
2. Hafta Praslavlar, Doğu Slavlar ve Doğu Slavların Kültürü
3. Hafta Kiev Rusya’sının Kurulması, Hristiyanlığın Kabulü, Kiev Rusya’sında Kültür Oluşumu ve Gelişimi
4. Hafta Eski Slavlarda Yazı, Edebiyat, Mimari, Resim, Müzik, Sosyal Yaşam
5. Hafta Moğol İstilası’nın Rusya Üzerindeki Kültürel Etkileri, Moskova-Velikorus Devleti’nin Kuruluşu, Genişlemesi ve XVI. Yüzyıldaki Durumu, XIII-XVI. Yüzyıllarda Siyasi, İktisadi ve Sosyal Yaşam
6. Hafta XIII-XVI. Yüzyıllarda Sanatın Gelişimi, Edebiyat, Mimari, Eğitim ve Bilim, Resim
7. Hafta XVII. Yüzyılda Slav Kültürü, Halkın ve Hakim Sınıfın Yaşamı, Eğitim, Bilim ve Teknik, Mimari
8. Hafta XVII. Yüzyılda Slav Edebiyat, Tiyatro, Resim
9. Hafta Rusya çarları. I.Petro, Petersburg’un Kurulması
10. Hafta Petro’nun Reformları, Eğitim, Bilim, Edebiyat
11. Hafta Slavlarda Tiyatro, Mimari, Resim
12. Hafta II. Katerina, XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Eğitim, Bilim, Toplumsal Düşünce
13. Hafta Slavlarda Edebiyat, Tiyatro
14. Hafta Slavlarda Mimari, Heykel
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilere vakıftır. 3 3 3 4 3
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 4 4 4 4 4
PY3) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 5 5 5 5 5
PY4) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 5 5 5 5 5
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 5 5 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 5 5 5 5 5
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 5 5 5 5 5
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5 5 5 5 4
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 5 5 5 5 5
PY10) İkinci bir yabancı dili kullanarak Rus dili ve edebiyatı alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). 4 4 4 5 4
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 4 4 4 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 5 25
Yari Yılsonu sınavı 1 20 5 25
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri