RMT 206

Rus Edebiyatı II

Dersin Adı: RMT 206 Rus Edebiyatı II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Rus Edebiyatı I
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Gülzade Özbek
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Кормилов С - История русской литературы XX ве
Yardımcı Ders Kitabı Русская литература XX века: Энциклопедичес&#
Dersin Amacı Dersin amacı çağdaş Rus yazarların romanlarının okunması ve konu, şahıs kadrosu ve anlatı sanatı bakımından değerlendirilmesidir.
Dersin Özeti

 20. ve 21. yy roman sanatı hakkında genel bilgi verildikten sonra en çok okunan romanlar sıralamasında yer alan, Türkçe’ye çevirisi olan romanlar tercih edilecektir. Dersin amacı çağdaş Rus yazarların romanlarının okunması ve konu, şahıs kadrosu ve anlatı sanatı bakımından değerlendirilmesidir. Romanın bir kavram ve bir edebi tarz olarak eleştiri, analiz ve değerlendirmesi yapılacaktır. Bahar Yarıyılı için okunması ve incelenmesi öngörülen eserler:

Dersin Öğrenim Çıktıları
  • 1. Bu derste, 20. ve 21. yüzyılın Rus edebiyatı ve düşünce tarihi tanıtılarak söz konusu dönemin edebiyatının genel profili çizilir.
  • 2. En parlak dönemini yaşayan Rus gerçekçiliğinde ortaya çıkan toplumsal, psikolojik, satirik vb. farklı eğilimleri, önde gelen yazar ve şairlerin başlıca yapıtları üzerinden ele almak.
  • 3. Edebi yapıtları analiz ve sentez yoluyla incelemek, üslupsal farklılıkları belirlenir.
  • 4. Genel eleştiri kriterlerini kavramak
  • 5.Rus edebi akımlarını tehlil etmek
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dönemin Tarihi Olaylarına ve Sosyal Yaşamına Bakış
2. Hafta Rus Modernizmi, Avangard
3. Hafta Gorki’nin Yaşamı, Edebi Kişiliği, “Üçleme”sinin İncelenmesi, “Fırtına Habercisinin Türküsü” isimli şiiri hakkında tartışma
4. Hafta Arkadiy Averçenko’nun Yaşamı, Edebi Kişiliği, İstanbul Hakkında Yazdıklarının İncelenmesi, İvan Bunin’in Yaşamı, Edebi Kişiliği, “Arsenyev’in Yaşamı” isimli eserinin incelenmesi
5. Hafta Aleksandr Kuprin’in Yaşamı, Edebi Kişiliği ve “Olesya” isimli eserinin incelenmesi, Yevgeniy Zamyatin ‘in yaşamı, Edebi kişiliği, “Biz” isimli eserinin incelenmesi
6. Hafta Mihail Zoşçenko’nun yaşamı, Edebi Kişiliği, “Sinirli İnsanlar” isimli eserinin incelenmesi, Andrey Platonov’un Yaşamı, Edebi Kişiliği, “Çevengur” isimli eserinin incelenmesi
7. Hafta Aleksey Tolstoy’un Yaşamı, Edebi Kişiliği, “Azap Yolları” isimli eserinin incelenmesi
8. Hafta Mihail Şolohov’un Yaşamı, Edebi Kişiliği, “Durgun Don” isimli eserinin incelenmesi
9. Hafta İlya İlf ve Yevgeniy Petrov’un Yaşamları, Edebi Kişilikleri, “On İki Sandalye” ve “Altın Buzağı” isimli eserlerinin incelenmesi
10. Hafta Mihail Bulgakov’un Yaşamı, Edebi Kişiliği, “Koşu” ve “Usta ile Margarita” isimli eserlerinin incelenmesi
11. Hafta Boris Pasternak’ın Yaşamı, Edebi kişiliği, “Doktor Jivago” isimli eserinin incelenmesi
12. Hafta Anatoli Rıbakov’un Yaşamı, Edebi Kişiliği, “Arbat Çocukları” isimli Eserinin İncelenmesi”, Aleksandr Soljenitsın’ın Yaşamı, Edebi Kişiliği, “İvan Denisoviç’in Bir Günü” isimli eserinin incelenmesi
13. Hafta Vasili Şukşin’in Yaşamı, Edebi Kişiliği, “Kızıl Kartopu” isimli eserinin incelenmesi
14. Hafta Valentin Rasputin’in Yaşamı, Edebi Kişiliği, “Yaşa ve Anımsa” isimli eserinin incelenmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 3 3 3 3 3
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 4 4 4 4 4
PY3) Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi. 5 5 5 5 5
PY4) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 5 5 5 5 5
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 5 5 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 5 5 5 5 5
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 5 5 5 5 5
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5 5 5 5 5
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 4 4 4 4 4
PY10) Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı, iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 5 5 5 5 5
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 6 84
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 1 30 2 32
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri