RMT 205

Rus Edebiyatı I

Dersin Adı: RMT 205 Rus Edebiyatı I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Gülzade Özbek
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Revyakin, A. İ. “İstoriya russkoy literaturı XIX veka, Pervaya Polovina”, M., 1981 2. “İstoriya russkoy literaturı XIX veka, Vtoraya Polovina”, pod red. prof. S. M. Petrova, M., 1974 3. Sokolov, A. N. , “İstoriya russkoy literaturı XIX veka (I-ya polo
Yardımcı Ders Kitabı Gonçarov İvan Aleksandroviç, “Oblomov”Herzen Aleksandr İvanoviç, “Suçlu Kim?”Dostoyevski, Fyodor Mihayloviç, “Suç ve Ceza”Turgenyev İvan Sergeyeviç, “Rudin”, “İlk Aşk”, “Asilzade Yuvası”, “Arefe”, “Babalar ve Oğullar”Saltıkov-Şçedrin Mihail Yevgrafoviç, “
Dersin Amacı 19 yy`ın Rus edebiyatına hakim olmak
Dersin Özeti
  • 1800-1861 yılları arası Rus edebiyatının en çarpıcı olaylarını değerlendirebilmek.
  • Söz konusu döneme ait yapıtları, etkisinde yazıldıkları edebi eğilimleri bakımından irdeleyebilmek.
  • Yaratım sürecine etki eden temel faktörleri değerlendirebilmek.
  • Edebi yapıtları analiz ve sentez yoluyla incelemek, üslupsal farklılıkları belirlemek.
Dersin Öğrenim Çıktıları
  • 1. Bu derste, 19. yüzyılın 2. yarısı Rus edebiyatı ve düşünce tarihi tanıtılarak söz konusu dönemin edebiyatının genel profili çizilir.
  • 2. En parlak dönemini yaşayan Rus gerçekçiliğinde ortaya çıkan toplumsal, psikolojik, satirik vb. farklı eğilimleri, önde gelen yazar ve şairlerin başlıca yapıtları üzerinden ele almak.
  • 3. Edebi yapıtları analiz ve sentez yoluyla incelemek, üslupsal farklılıkları belirlenir.
  • 4. Genel eleştiri kriterlerini kavramak
  • 5.Rus edebi akımlarını tehlil etmek
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Rus edebiyatının doğuşu ve gelişimi
2. Hafta Rus edebiyatının dönemleri ve özellikleri
3. Hafta 19. yy. Rus edebiyatının ilk yarısı
4. Hafta A. S. Puşkin’in yaşamı ve yapıtları
5. Hafta ``Yüzbaşının kızı`` eserinin analizi
6. Hafta `Yeveginiy Onegin` şiir-eserinin analizi
7. Hafta M. Yu. Lermontov’un yaşamı ve yapıtları
8. Hafta “Ailem” konusu üzerine öğrencilerle diyalogların kurması.
9. Hafta Yevgeniy Onegin ve Zamanımızın Kahramanı eserlerinin karşılaştırılması
10. Hafta N. V. Gogol’ün yaşamı ve yapıtları
11. Hafta `` Bir Delinin Güncesi`` ve ``Palto`` eserlerinin analizi
12. Hafta ``Ölü Canlar`` romanının analizi ve Rus Bürokrasisi
13. Hafta İ. A. Gonçarov’un yaşamı ve yapıtları
14. Hafta “Oblomov” romanının analizi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanında öz güveni yüksek, akademik anlamda etkin ve yetkin olup Rus dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 5 5 5 5 5
PY2) Rus dili ve edebiyatı ile ilgili yazılı ve görsel sunumlar hazırlama ve sunma becerisine sahiptir. 4 4 4 4 4
PY3) Rus edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4 4 4 4 4
PY4) Farklı metin türlerinde Rusça-Türkçe ve Türkçe-Rusça çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4 4 4 4 4
PY5) Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları çerçevesinde uygulayarak analiz eder. 5 5 5 5 5
PY6) Edebiyat ve dilbilim alanlarında araştırma ve akademik yayın yapma becerisi kazanır. 5 5 5 5 5
PY7) Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme yetisiyle bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve kendini her ortamda ifade eder. 5 5 5 5 5
PY8) Kültürler arası farklılıklardan olumlu anlamda faydalanabilme becerisi kazanır ve Rus kültürü hakkında yeteri seviyede bilgi sahibi olarak edindiği bilgilerle Türk ve Rus kültürlerini sağlıklı bir şekilde karşılaştırma becerisine sahiptir. 5 5 5 5 5
PY9) Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı, iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 5 5 5 5 5
PY10) Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak Rus dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim or 4 4 4 4 4
PY11) Kamu ve özel sektör kurumlarında çalışabilecek nitelikte Rus dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü hakkında bilgi donanımına sahiptir. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 6 84
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 1 30 2 32
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri