RMT 204

Teknik Çeviri

Dersin Adı: RMT 204 Teknik Çeviri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Gülzade Özbek
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Технический перевод в повседневной жизни
Yardımcı Ders Kitabı “Teknik Çeviri”. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. Vol. 15. No 2
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin teknik ve bilimsel metinleri okumaları, anlamaları ve kaynak dilden erek dile yazılı olarak aktarma becerilerini geliştirmek ve ilgili teknik terminolojinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu derste öğrenciler bilim (fizik, kimya, biyoloji, matematik, astronomi, vs. gibi) ve teknoloji (kılavuzlar, talimatlar, vs. gibi) alanları
Dersin Özeti

Öğrencilerin teknik ve bilimsel metinleri okuyup anlayabilmeleri ve çevirebilmelerinin sağlanmasıdır. Öğrencilerin bilim (matematik, fizik, tıp, biyoloji, kimya, vb), teknoloji ve teknik alanlardaki (kullanım kılavuzları, teknik şartnameler, vb) metinlerin terminoloji ve üslup özelliklerini tanımaları ve hedef dile aktarmaları hedeflenmektedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:

1. Rusça ve Türkçe dil çiftinde yazılmış teknik metinleri metin düzeyinde ve metne özgü terim düzeyinde anlama becerisi kazanmıştır,

2.  Çeşitli alanlarda yazılmış teknik metinlerin formatını ve dilsel yapısını öğrenmiştir,

3. Teknik ve bilimsel metinleri çevirme becerilerini geliştirmiştir,

4. Yoğun çeviri çalışmaları sayesinde teknik alanlarda kullanılan temel terminoloji bilgilerini geliştirmiştir,

5.  Teknik metinlerde karşılaşılan terim sorunlarına çözüm üretme becerisi kazanmıştır ve çevirisinde kullanılabilecek çeşitli çeviri yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmuştur

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bilimsel ve teknik metinlerin metinsel özelliklerine genel bir bakış.
2. Hafta Teknik ve bilimsel çeviri özelliklerinin tartışılması
3. Hafta Teknik ve bilimsel çeviride kalitenin ölçümü
4. Hafta Çeviri uygulaması: kullanım kılavuzu (cep telefonu, yazıcı, ev aletleri, vs) Çevrilmek üzere verilmiş teknik metin örnekleri (kullanım kılavuzu)
5. Hafta Çeviri uygulaması: güvenlik uyarıları (elektrikli aletler) Çevrilmek üzere verilmiş teknik metin örnekleri (elektrikli aletler)
6. Hafta Çeviri uygulaması: uluslararası toksik madde sınıflandırması. Çevrilmek üzere verilmiş teknik metin örnekleri (toksik maddelere ilişkin tanımlar)
7. Hafta Bilimsel metinlerin özellikleri.
8. Hafta Gökbilim metinlerinin çevirisi (haber metinleri, makale özeti) Okunmak üzere Türkçe parallel metin örnekleri ve Rusçaya çevrilmek üzere gökbilim haber metinleri ve makale özetleri
9. Hafta Fizik metinlerinin çevirisi (ders kitabı örnekleri, makale özeti) Rusçaya çevrilmek üzere fizik konulu ders kitabı bölümleri ve makale özetleriFizik metinlerinin çevirisi (ders kitabı örnekleri, makale özeti)
10. Hafta Fizik metinlerinin çevirisi (ders kitabı örnekleri, makale özeti)Türkçeye çevrilmek üzere fizik konulu ders kitabı bölümleri ve makale özetleri
11. Hafta Mühendislik metinlerinin Türkçeden İngilizceye çevirisi (betimsel metin örnekleri, makale özeti) Rusçaya çevrilmek üzere mühendislik konulu betimsel metinler ve makale özetleri
12. Hafta Mühendislik metinlerinin İngilizceden Türkçeye çevirisi (betimsel metin örnekleri, makale özeti)Türkçeye çevrilmek üzere mühendislik konulu betimsel metinler ve makale özetleri
13. Hafta Tıp metinlerinin İngilizceden Türkçeye çevirisi (betimsel metin örnekleri, makale özeti) Rusçaya çevrilmek üzere fizik konulu ders kitabı bölümleri ve makale özetleri
14. Hafta Tıp metinlerinin Türkçeden Rusçaya çevirisi (betimsel metin örnekleri, makale özeti) Rusçaya çevrilmek üzere tıp konulu ders kitabı bölümleri ve makale özetleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 4 4 4 4 4
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 4 4 4 4 4
PY3) Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi. 5 5 5 5 5
PY4) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 5 5 5 5 5
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 5 5 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 5 5 5 5 5
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 5 5 5 5 5
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5 5 5 5 5
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 5 5 5 5 5
PY10) Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı, iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 4 4 4 4 4
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 1 30 2 32
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri