RMT 203

Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi

Dersin Adı: RMT 203 Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Solmaz Süleymanova
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Бабенко Л.Г. Филологический основы теории
Yardımcı Ders Kitabı Гальперин И.Р.Текст как объект лингвистич
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencilerin kuramsal bir çerçeve içinde yazın ve yazın dışı metinler üzerinde derinlemesine çeviri odaklı olarak çalışmalarını sağlamaktır.
Dersin Özeti

Dersin temel amacı öğrencilerin kuramsal bir çerçeve içinde yazın ve yazın dışı metinler üzerinde derinlemesine çeviri odaklı olarak çalışmalarını sağlamaktır. Ders öğrencilerin kendi deneyimleri ve metinsel çeşitlilikler açısından farkındalıklarını artırmayı hedeflemektedir. Dersin temel amacı öğrencilerin metinbilimsel farkındalıkla metin türlerini birbirinden ayırt edebilmeleri ve bunu çeviri çalışmalarına yansıtabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

1. farklı metinlerin özelliklerini inceleme, metinleri belirli bağlamlarda değerlendirme becerilerini kazanmıştır

2.  farklı bağlamsal düzeylerin metinler üzerindeki etkisini incelemeyi öğrenmiştir,

3.  çeşitli metin türlerini dilsel ve dildışı etmenler açısından metin inceleme yöntemlerini kullanarak incelemeyi öğrenmiştir,

4. metinler arasındaki farkları çeviri açısından değerlendirerek ayırt etmeyi öğrenmiştir,

5. farklı metin türlerini çeviri odaklı olarak incelemesi için gerekli becerileri kazanmıştı

 

 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Metin Analizi nedir? Çeviride metin analizinin gerekliliği.
2. Hafta Metinlerde sözcüksel ve dilbigisel tutarlık. Metindeki kalıplar.
3. Hafta Çeviri amaçlı metin analizinin teorik prensipleri
4. Hafta Kaynak metin analizinin rolü ve işlevi
5. Hafta Kaynak metin analizinin faktörleri: Metin dışı faktörler
6. Hafta Metin analizi sürecinin standardizasyonu
7. Hafta Adım adım metin analizi süreci
8. Hafta Metin analizi alıştırmaları
9. Hafta Metin analizi alıştırmaları
10. Hafta Metin analizi alıştırmaları
11. Hafta Metin analizi alıştırmaları
12. Hafta Çeviri ile dil. Dilsel işlev ile çeviri. Eşdeğerlilik,Yeterlilik.
13. Hafta Çeviribilim açısından metin türü ve metin analizi.
14. Hafta Genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 4 3 4 3 4
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 4 4 4 4 4
PY3) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 2 4 5 5 5
PY4) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 4 5 5 4 3
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 5 5 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 5 5 5 4 5
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 5 5 4 5 4
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 4 5 5 5 5
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 1 1 5 5 1
PY10) Yabancı dili kullanarak Rus dili ve edebiyatı alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). 4 4 5 5 3
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 3 42
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 7 0 6 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 6 26
Yari Yılsonu sınavı 1 20 8 28
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri