RMT 202

Kompozisyon II

Dersin Adı: RMT 202 Kompozisyon II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Kompozisyon I
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Solmaz Süleymanova
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı С.А.Хавронина Русский язык Говорите по-рус&
Yardımcı Ders Kitabı Практический турецко-русский разговорни
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencilerin her iki dilde yazılı metin türleri hakkında bilgisini geliştirmek
Dersin Özeti

Birinci dönem dersindeki amaçlar da gözetilerek bu derste de yazılı anlatım türleri ve bu türlere dönük uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Dersin temel amacı öğrencilerin her iki dilde yazılı metin türleri hakkında bilgisini geliştirmek, bu alanlarda yazılı metin oluşturabilme becerilerini geliştirerek dil bilinci ve birikimini arttırmaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

 

    • 1. Yazılı ve sözlü anlatım tekniklerini öğrenir.
    • 2. Kompozisyon kavramını ve yazım kurallarını hakkında bilgi sahibi olur.
    • 3. Verilen konu ile ilgili komposizyon planı geliştirir.
    • 4. Seçilmiş konularda komposizyon çalışmaları yapabilir.
    • 5. Çeşitli yazı türleri hakkında bilgi edinir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta `Leningrad kuşatması``yla ilgili kompozisyon yazımı
2. Hafta ``Olimpiyat oyunları``yla ilgili kompozisyon yazımı
3. Hafta Ünlü Rus ressamlarının tablolarıyla ilgili kompozisyon yazımı
4. Hafta Rusiya ile ilgili kompozisyon yazımı
5. Hafta Kendime mektup (10 yıl sonrasına)
6. Hafta Ünlü Rus ressamlarının tablolarıyla ilgili kompozisyon yazımı
7. Hafta ``Trabzon`` ile ilgili kompozisyon yazımı
8. Hafta Hikaye yazımı
9. Hafta Hikaye yazımı
10. Hafta XIX. asır Rus klasik eserleri hakkında kompozisyon yazımı
11. Hafta Kompozisyon (XX asır Rus Klasik Eserleri)
12. Hafta Dilekçe Türleri
13. Hafta Dilekçe Yazım Kuralları
14. Hafta Makale Yazımı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilere vakıftır. 3 3 3 4 3
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 4 4 3 4 4
PY3) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 5 5 5 5 5
PY4) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 5 5 5 5 5
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 5 5 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 5 5 5 5 5
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 5 5 5 5 5
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5 5 5 5 5
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 5 5 5 5 5
PY10) İkinci bir yabancı dili kullanarak Rus dili ve edebiyatı alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). 5 5 5 5 5
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 2 10
Yari Yılsonu sınavı 0 8 2 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri