RMT 201

Çeviri II

Dersin Adı: RMT 201 Çeviri II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Çeviri I
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Gülzade Özbek
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Deney,Problem
Önerilen Ders Kitabı Rusça açıklamalı sözlük Ojegov- Tolkovıy Slovar, Büyük Rusça Türkçe- Türkçe Rusça Sözlük Şkatulka- O. E. Çobarova- 2010- Moskova YAZICI Mine, Çeviribilimin Temel Kavram ve Kuramları, Multilingual Yayınları, İstanbul, 2005.BURÇOĞLU KURAN Nedret, Çeviriye
Yardımcı Ders Kitabı А.Д.Швейцер ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА (статус, пробле&#
Dersin Amacı Çeviriye yönelik bilinç ve deney kazandırmak.Bu ders, ders kitapları ve metinlerle çalışıp sınıf-içi tartışmalar ve atölye çalışmalarına katılarak, öğrenilmiş dil materyalini farklı iletişimsel kullanım düzeylerinde anlayıp uygulamaları için gerekli olan kuramsal bilgi ile pratik ve yaratıcı becerileri öğrencilere sağlamayı amaçlar
Dersin Özeti
  • Çeviri amaçlı temel okuma ile çeviriye yönelik kavrama ve sözcüksel becerilerin edinimi.
  • Farklı türlerdeki ve özelliklerdeki metinlerin çözümlenip tartışılarak yazılı çeviriye uygun hale getirilmesi.
  • Temel yazılı çeviri becerilerinin edinimi.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1. Rusçada doğru ve etkili ifadelerin kullanılmasına, sözcük ve imgelerin düşünceyi, iletişimi ve yurttaş-toplum etkileşimini yapılandırma biçimlerinin anlaşılmasına yol açacak iletişim, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek.
 2. Edinilen bilgiyi ve entelektüel becerileri gelecekteki akademik çalışmalara, farklı işlere ya da yaşam tecrübelerine aktarabilen, bağımsız düşünebilen öğrenciler haline gelmek.

3. Rus diline dair bilgi ve anlayışı artırmak, ve fikirlerin sözel ve yazılı olarak tezahürü ve tartışılması becerilerini geliştirmek.

4. Edebi ve edebi olmayan metinlerin Rusçaadan ve Rusçaya çevirisini yapabilecek yetileri kazanmak.

5.  Çevirinin metot ve tekniklerini öğrenmek, sözlükle çalışmak, dillerin morfolojik ve sözdizimsel çeşitlerini öğrenmek.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yapılış biçimleri ve niteliklerine göre çeviri
2. Hafta Çeviri etkinliğinin temel becerileri
3. Hafta Farklı alanlardan çeviri örnekleri: eğitim bilimleri
4. Hafta Biyografi çeviri örnekleri
5. Hafta Makale ve haber metinleri çevirisi
6. Hafta Makale ve haber metinleri çevirisi
7. Hafta Edebiyat dışı metinlerin çevirilerinde dikkat edilmesi gereken özellikler
8. Hafta Farklı alanlardan çeviri örnekleri: sosyal bilimler
9. Hafta Farklı alanlardan çeviri örnekleri: sosyal bilimler
10. Hafta Farklı alanlardan çeviri örnekleri: sosyal bilimler
11. Hafta Farklı alanlardan çeviri örnekleri: sosyal bilimler
12. Hafta Farklı alanlardan çeviri örnekler (masal)
13. Hafta Gazete ve dergi yazılarının yöntem olarak incelenip Türkçeye doğru aktarma çalışmaları
14. Hafta Gazete ve dergi yazılarının yöntem olarak incelenip Türkçeye doğru aktarma çalışmaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanında öz güveni yüksek, akademik anlamda etkin ve yetkin olup Rus dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 3 3 3 3 3
PY2) Rus dili ve edebiyatı ile ilgili yazılı ve görsel sunumlar hazırlama ve sunma becerisine sahiptir. 4 4 4 4 4
PY3) Rus edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 5 5 5 5 5
PY4) Farklı metin türlerinde Rusça-Türkçe ve Türkçe-Rusça çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 5 5 5 5 5
PY5) Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları çerçevesinde uygulayarak analiz eder. 5 5 5 5 5
PY6) Edebiyat ve dilbilim alanlarında araştırma ve akademik yayın yapma becerisi kazanır. 5 5 5 5 5
PY7) Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme yetisiyle bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve kendini her ortamda ifade eder. 4 4 4 4 4
PY8) Kültürler arası farklılıklardan olumlu anlamda faydalanabilme becerisi kazanır ve Rus kültürü hakkında yeteri seviyede bilgi sahibi olarak edindiği bilgilerle Türk ve Rus kültürlerini sağlıklı bir şekilde karşılaştırma becerisine sahiptir. 4 4 4 4 4
PY9) Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı, iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 5 5 5 5 5
PY10) Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı, iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 5 5 5 5 5
PY11) Kamu ve özel sektör kurumlarında çalışabilecek nitelikte Rus dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü hakkında bilgi donanımına sahiptir. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 1 30 2 32
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri