RMT 110

Edebiyat Teorileri

Dersin Adı: RMT 110 Edebiyat Teorileri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Gülzade Özbek
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı “Edebiyat ve Kuramlar”, Fatma Erkman-Akerson, İthaki yay.,2010 Yardımcı Ders Kitapları : . “Edebiyat Teorisi”, Rene Wellek, İzmir, 1993 . “Edebiyat Bilimi”, Gennadiy N. Pospelov, Evrensel Kültür Kitaplığı, İstanbul, 1995
Yardımcı Ders Kitabı Réne Wellek-Austın Warren, Edebiyat Teorisi, Çev: Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel, İzmir 1993.
Dersin Amacı Edebiyat teorilerini genel olarak anlatmak.Edebiyat eleştirisinin tarihsel gelişimi ve kökenini araştırmak, edebiyat kuramı ve eleştirisi kısa bir değerlendirme yapılarak, Batıda Klasik, Ortaçağ, Rönesans, Aydınlanma çağı ve Modern dönemlerin yanı sıra; Tanzimat dönemi boyunca başlayan ve Servet-i Fünûn edebiyatında yaygınlaşan eleştiri metinler üzerine
Dersin Özeti

Edebiyat kelimesinin kökeni, semantik serüveni, Türkçede aldığı anlamlar, edebiyatın işlevi, edebiyatın çağrışımları, edebî metnin tanımı, edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi, edebî eserin tanımı, belâgat, fesâhat, meânî, beyân ve bedî gibi temel kavramlar hakkında ana hatlarıyla bilgi verilmesi. Bilhassa beyân ve bedî kapsamındaki belli başlı sanatlara ilişkin bilgilerin uygulamalı olarak gösterilmek suretiyle pekiştirilmesi ve bu sanatların günümüz iletişim dünyasında da etkin bir şekilde kullanıldığına dikkat çekilmesi. Edebiyatın kavramsal çerçevede ele alınması.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Edebiyat eleştirisinin tarihsel gelişimini ve kökenini tartışır

2.Rus ve Türk edebiyatında edebiyat kuramı ve eleştirisini, eleştiri türlerini değerlendirir.

3. Rus ve Türk edebiyatının ilk eleştirmenlerinin, ilk edebi temsilcilerinin farkına varır.
 
4.Farklı dönemlerinin eleştirmenleri ve eserlerini karşılaştırır.
 
5.Çağın seçkin metinlerini inceler.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Edebiyat Nedir?
2. Hafta Edebiyat biliminin temel kuramlarından başlayarak tarihi süreçte, edebiyatın geçirdiği değişim ve gelişimler irdelenecektir.
3. Hafta Derste öğrencilere öncelikli olarak teorik bilgiler verilir. Ardından da bu bilgiler örnek metinler üzerinde gösterilir.
4. Hafta Edebiyat teorisi, onun özelliği. Edebi türler: epik, lirik ve dramatik.
5. Hafta Edebi eser, onun konusu, ana fikri, fabula ve süjesi, kurgusu.
6. Hafta Edebi figür. Yazar, anlatıcı, figür. Mecazlar. Edebi akımlar. Akım ve üslup kavramı.
7. Hafta Antiklik ve antik realizm.
8. Hafta Mitler, mitoloji, Aristoteles ve ilk Edebiyat Teorisi kitabı.
9. Hafta Orta Asırlar. İntibah edebiyatı ve onun edebiyat dünyasında önemi.
10. Hafta Aydınlanma ve klasisizm. Sentimentalizm.
11. Hafta Romantizm ve romantizm sonrası.
12. Hafta Natüralizm. Klasik realizm.
13. Hafta Dekadans edebiyatı: ipressiyonizm, sembolizm, estetizm, imajinizm, akmeizm, futurizm.
14. Hafta Modernizm ve onun okulları. Postmodernizm ve onun okulları.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 3 3 3 3 3
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 4 4 4 4 4
PY3) Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi. 4 4 4 4 4
PY4) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 5 5 5 5 5
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 5 5 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 5 5 5 5 5
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 5 5 5 5 5
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5 5 5 5 5
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 4 4 4 4 4
PY10) Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı, iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 5 5 5 5 5
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 2 16
Yari Yılsonu sınavı 1 30 2 32
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri