RMT 108

Kültür Karşılaştırmaları

Dersin Adı: RMT 108 Kültür Karşılaştırmaları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Gülzade Özbek
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Uzelli Gönül, XVIII-XIX. Yüzyıllarda Rus Resim Sanatı, Çantay, İstanbul, 2002Hacızade Fikret, Rus Kültür Tarihi, Aybil Yayınları, Konya, 2012
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Rus Kültürünü geniş kağsamlı olarak öğrenciye tanıtmak ve diğer kültürler ile karşılaştırma yapmak.
Dersin Özeti
  • XIX. yüzyılda yetişen büyük Rus sanatçıları tanımlar.
  • XIX. Yüzyılda Rusya'da yaşanan tarihsel gelişmeleri kavrar.
  • Rus düşünce tarihinin gelişim aşamalarını kavrar.
  • Bilimsel gelişmelerin toplumsal yaşama etkileri üzerine tartışır.
  • Rus devrimini hazırlayan koşulları kavrar.
  • Devrimin toplum yaşamı üzerindeki etkilerini tartışır.
  • Devrimin sanat üzerindeki etkilerini tartışır.
  • Sovyet dönemi sanatçılarını tanımlar.
  • Sovyet sanatı üzerine tartışır.
Dersin Öğrenim Çıktıları

Alanında öz güveni yüksek,akademik anlamda etkin ve yetkin olup Rus dili,edebiyatı,tarihi ve kültürü hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
Rusça tercüme ile ilgili yazılı ve görsel sunumlar hazırlama ve sunma becerisine sahiptir.
Rus dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü alanlarında gereksinimi duyulan sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenler.
Farklı metin türlerinde Rusça-Türkçe ve Türkçe-Rusça çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları çerçevesinde uygulayarak analiz eder.
Rusça tercüme ve dilbilim alanlarında araştırma ve akademik yayın yapma becerisi kazanır.
Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme yetisiyle bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve kendini her ortamda ifade eder.
Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil,ırk,din ve sosyal sınıf gruplarına karşı saygılı,iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir.
Kamu ve özel sektör kurumlarında çalışabilecek nitelikte Rusça tercüme, edebiyatı, tarihi ve kültürü hakkında bilgi donanımına sahiptir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kültür Tanımı, Günümüz Rusya’sına coğrafi, ekonomik ve sosyal açıdan genel bir bakış
2. Hafta Praslavlar, Doğu Slavlar ve Doğu Slavların Kültürü
3. Hafta Kiev Rusya’sının Kurulması, Hristiyanlığın Kabulü, Kiev Rusya’sında Kültür Oluşumu ve Gelişimi
4. Hafta Kiev Rusya’sında Yazı, Edebiyat, Mimari, Resim, Müzik, Sosyal Yaşam
5. Hafta Moğol İstilası’nın Rusya Üzerindeki Kültürel Etkileri, Moskova-Velikorus Devleti’nin Kuruluşu, Genişlemesi ve XVI. Yüzyıldaki Durumu, XIII-XVI. Yüzyıllarda Siyasi, İktisadi ve Sosyal Yaşam
6. Hafta XIII-XVI. Yüzyıllarda Sanatın Gelişimi, Edebiyat, Mimari, Eğitim ve Bilim, Resim
7. Hafta XVII. Yüzyılda Rus Kültürü, Halkın ve Hakim Sınıfın Yaşamı, Eğitim, Bilim ve Teknik, Mimari
8. Hafta XVII. Yüzyılda Edebiyat, Tiyatro, Resim
9. Hafta I. Petro, Petersburg’un Kurulması
10. Hafta Petro’nun Reformları, Eğitim, Bilim, Edebiyat
11. Hafta Tiyatro, Mimari, Resim
12. Hafta II. Katerina, XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Eğitim, Bilim, Toplumsal Düşünce
13. Hafta Edebiyat, Mimari, Tiyatro, Heykel
14. Hafta Resim
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 3 3 3 3 3
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 4 4 4 4 4
PY3) Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi. 5 5 5 5 5
PY4) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 5 5 5 5 5
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 5 5 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 5 5 5 5 5
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 5 5 5 5 5
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5 5 5 5 5
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 4 4 4 4 4
PY10) Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı, iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 5 5 5 5 5
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 1 24 2 26
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri