RMT 106

Çeviri I

Dersin Adı: RMT 106 Çeviri I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Solmaz Süleymanova
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Маленький принц. Параллельные тексты: тур
Yardımcı Ders Kitabı Rusca Hikayeler derece 1 kitab 3 İstanbul 2015
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrenciye, Rusça ve Türkçe dil çiftleri arasında kullanılan deyimlerin, atasözlerinin, resmi ve resmi olmayan terimlerin, kültürel farklılıkların ve semantik çeşitlemelerin var olduğuna dair farkındalık yaratmak ve çeviri yapmanın yanı sıra, farklı çeviri metodlarını sınıflandırabilecek, çeviri yaparken karşılaşabilecek zorlukları açmakd
Dersin Özeti

Derste, dersin amacında belirtilen alanlarda çeviriler yapılır, aralarındaki farklılıklar tartışılır, metinsel, dilsel ve terminolojik farklar karşılaştırılır. Öğrencilerin verilen ödevler çerçevesinde yaptıkları çeviriler eleştirel görüşler çerçevesinde değerlendirilir. 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. çeviri metodlarını tanır.
  2. Rusça ve Türkçe dilleri arasındaki dilbilgisi ve cümle yapısı arasındaki farkları ayırt eder.
  3. çeviride çeşitli metinlere göre farklılık gösteren dil ve terminoloji özelliklerini tanır.
  4. dil ve terminoloji sorunlarını çözer.
  5. çeviride niteliğin önemini kavrar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Metin türleri
2. Hafta Metin türlerinin çevriye etkileri
3. Hafta Metin Türlerinin Dilbilim ve İletişimbilim Temelinde geliştirilmesi.
4. Hafta Çeviri Türlerinin Oluşturulması.
5. Hafta Çeviri Metin Türlerinin Özelliklerinin, Çeviri Yöntemlerinin Saptanması.
6. Hafta Anlatımcı Çeviri Türleri İçin Çeviri Yönteminin Belirlenmesi
7. Hafta Anlatımcı Çeviri Türleri İçin Çeviri Yönteminin Belirlenmesi
8. Hafta Çeviride Tutarlılık ve Çevirmen Kararlarının, Çeviri Yönteminin Belirlenmesindeki Rolü
9. Hafta Erek Odaklı Çeviri Yöntemi, İlk Okur Olarak Çevirmen
10. Hafta İşlev Odaklı Çeviri Yöntemi
11. Hafta İşlevin Çeviri Yöntemine etkisi
12. Hafta Metin Türleriyle Uygulama Çalışması
13. Hafta Yöntem Geliştirme Denemeleri
14. Hafta Genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 1 1 1 1 1
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 1 1 1 1 1
PY3) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 1 1 1 1 1
PY4) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 1 1 1 1 1
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1 1 1 1 1
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 1 1 1 1 1
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 1 1 1 1 1
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 1 1 1 1 1
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 1 1 1 1 1
PY10) Rus dili ve edebiyatı alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). 1 1 1 1 1
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 64
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 3 18
Yari Yılsonu sınavı 0 20 8 28
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri