RMT 105

Rusya Tarihi

Dersin Adı: RMT 105 Rusya Tarihi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Nesib L. Nesibli
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma
Önerilen Ders Kitabı George Vernadsky, Rusya tarihi, İstanbul: Selenge, 2011.
Yardımcı Ders Kitabı Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya: XVIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşma Kadar Türk-Rus İlişkileri (1798-1919),Ankara, 1970 http://www.webcanavari.net/arsiv-baslik264699.0.html 3. Habibe Özdal, Hasan Selim Özertem, Kerim Has, M.Turgut Demirtepe, T
Dersin Amacı Rusya tarihine hakim olmak
Dersin Özeti
  • Rusya tarihinin en çarpıcı olaylarını değerlendirebilmek.
  • Rusya tarihine ait olguları tarihi konseptler bakımından bakımından irdeleyebilmek.
  • Rus tarihine etkisi olan temel faktörleri değerlendirebilmek.
  • Rusya tarihini analiz ve sentez yoluyla incelemek, üslupsal farklılıkları belirlemek
Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Alanında  akademik anlamda etkin-yetkin olup Rusya tarihi hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2. Rusya tarihinin aşamalarını karakteristik özellikleri ile tanımlamak için teorik ve pratik bilgiye sahiptirler.
3. Tarih alanında araştırma ve akademik yayın yapma becerisi kazanır.
4. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme yetisiyle bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve kendini her ortamda ifade eder.
5. Kültürler arası farklılıklardan olumlu anlamda faydalanabilme becerisi kazanır ve Rus-Türk
ilişkilerini kıyaslayabilir.
 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş, Ödev meseleleri, Rusya ve onun tarihi
2. Hafta Rusların ve Rus devletinin kökenleri
3. Hafta Kiyef Rusyası
4. Hafta Moğol döneminde Rusya
5. Hafta XVI-XVII. Yüzyılda Rus çarlığı
6. Hafta XVIII. Yüzyılda Rus imperatorluğu
7. Hafta XIX.Yüzyıl Rusyası
8. Hafta 1905 devrimi
9. Hafta Birinci dünya savaşı ve 1917. Yıl inkilabı
10. Hafta Sovet dönemi Rusya
11. Hafta Sovet dönemi Rusya
12. Hafta Rusya Federasyonu
13. Hafta Rusya-Osmanlı ilişkileri tarihi
14. Hafta Rusya-Türkiye ilişkileri tarihi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY1) Alanında öz güveni yüksek, akademik anlamda etkin ve yetkin olup Rusya tarihi hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 5 5 5 5 5
PY2) PY2) Rusya tarihi ile ilgili yazılı ve görsel sunumlar hazırlama ve sunma becerisine sahiptir. 4 4 4 4 4
PY3) PY3) Rusya tarihinin aşamalarını karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu aşamaları temsil eden metinleri, tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahi 4 4 4 4 4
PY4) PY4) Farklı metin türlerinde Rusça-Türkçe ve Türkçe-Rusça çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4 4 4 4 4
PY5) PY5) Disiplinlerarası bir yaklaşımla, tarihi metinleri ilgili kuramları çerçevesinde uygulayarak analiz eder. 5 5 5 5 5
PY6) PY6) Tarih alanında araştırma ve akademik yayın yapma becerisi kazanır. 5 5 5 5 5
PY7) PY7) Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme yetisiyle bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve kendini her ortamda ifade eder. 5 5 5 5 5
PY8) PY8) Kültürler arası farklılıklardan olumlu anlamda faydalanabilme becerisi kazanır ve Rus tarihi hakkında yeteri seviyede bilgi sahibi olarak edindiği bilgilerle Türk - Rus tarihini sağlıklı bir şekilde karşılaştırma becerisine sahiptir. 5 5 5 5 5
PY9) PY9) Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı, iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 5 5 5 4 4
PY10) PY10) Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak Rusya tarihi ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim or 4 4 4 4 4
PY11) PY11) Kamu ve özel sektör kurumlarında çalışabilecek nitelikte Rusya tarihi ve kültürü hakkında bilgi donanımına sahiptir. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 6 84
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 2 12
Yari Yılsonu sınavı 1 10 2 12
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri