RMT 104

Yazılı Anlatım II

Dersin Adı: RMT 104 Yazılı Anlatım II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 7
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yazılı Anlatım 1
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Solmaz Süleymanova
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Deney
Önerilen Ders Kitabı Л.М.Аникина Кнмга-книга по рксскосу языку М,
Yardımcı Ders Kitabı Практический турецко-русский разговорни
Dersin Amacı Dersin temel amacı mütercim-tercümanlar için gerekli olan yazma becerilerinin geliştirilmesidir.
Dersin Özeti

Dersin temel amacı mütercim-tercümanlar için gerekli olan yazma becerilerinin geliştirilmesidir. Ders öğrencilerin yazı türleri arasındaki farkları anlamalarının önemini vurgulamakta ve aynı zamanda öğrencilerin sözcük bilgisi, biçem bilgisi, dilbilgisi ve içerik seçimleri yapmayı öğrenmelerini sağlamaktadır.Ders, öğrencileri metinlerin amaç veya işlevlerinin önemini fark etmeleri ve türlere göre yerinde söylem belirteçleri kullanabilmeleri konusunda desteklemektedir. Ders boyunca hem teorik bilgiler sunulur hem de sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle öğrencilerin yazma becerileri geliştirilir. Ayrıca öğrencilerin iş mektubu, dilekçe, özgeçmiş gibi özel amaçlı yazma tekniklerini öğrenmeleri beklenir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

1.Çeşitli yazılı anlatım türleri üzerinde inceleme ve yazma gayreti içinde bulunur

2. Farklı metin türlerinde Rusça-Türkçe ve Türkçe-Rusça çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.

3. Rusça tercüme ve dilbilim alanlarında araştırma ve akademik yayın yapma becerisi kazanır.

4. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme yetisiyle bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve kendini her ortamda ifade eder

5. Kamu ve özel sektör kurumlarında çalışabilecek nitelikte Rusça tercüme, edebiyatı, tarihi ve kültürü hakkında bilgi donanımına sahiptir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Zarflar: niteleme, zaman, yer, nicelik
2. Hafta Yardımcı filinin zamanları
3. Hafta İsimlerin hakkere göre degişimi
4. Hafta Çahis ve dönüşlü zamirler
5. Hafta Dönüşlü filler
6. Hafta Tamamlanmış ve tamamlanmamış filler
7. Hafta Tamamlanmış ve tamamlanmamış filler
8. Hafta Tamamlanmış ve tamamlanmamış filler
9. Hafta İyelik zamirlerinin halleri
10. Hafta Doğal ve sıra saylarını halleri
11. Hafta Fiil çatısı
12. Hafta Sifat fiileri
13. Hafta Zarf filleri
14. Hafta Genel Tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 4 4 4 3 2
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 3 4 4 4 4
PY3) Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi. 4 5 5 4 5
PY4) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 4 4 5 5 5
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 5 4 4
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 5 5 5 5 4
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 4 5 5 5 5
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5 5 5 5 5
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 5 5 5 4 4
PY10) Yabancı dili kullanarak Rus dili ve edebiyatı alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). 3 4 4 4 4
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 10 0 2 20
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12 24
Yari Yılsonu sınavı 1 12 12 24
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri