RMT 103

Yazılı Anlatım I

Dersin Adı: RMT 103 Yazılı Anlatım I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 7
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Solmaz Süleymanova
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Prof. Dr.Tatyana Kirilova, (2003) Rusça sözlü anlatım. Multilingual. * Миллер Л., Политова Л. (2009) Жили-были.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencilerin yazınsal metin okuma alışkanlığının yoklandığı ve kendilerinin ilgi duyacakları metinleri okumaya özendiren bu derste,Tercüme konusunda sevgi ve ilgi uyandırmak.
Dersin Özeti

Öğrencilerin yazınsal metin okuma alışkanlığının yoklandığı ve kendilerinin ilgi duyacakları metinleri okumaya özendiren bu derste,Tercüme konusunda sevgi ve ilgi uyandırmak. Konuya girmeden önce öğrencinin eğilim ve birikimlerini öğrenmek için bir söyleşi ortamı yaratmak. İncelenen metin şiir ise zaman zaman ezberleme ödevleri vermek. Yazınsal metinlerden bölümler üzerinde sentaks (söz dizimi,cümle yapısı) ve morfoloji(sözcükanlamlarının kökenleri) alanlarında bütün sınıfın katılacağı çalışmalar yapmak.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Rus dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü alanlarında gereksinimi duyulan sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenler.
2. Farklı metin türlerinde Rusça-Türkçe ve Türkçe-Rusça çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
3. Rusça tercüme ve dilbilim alanlarında araştırma ve akademik yayın yapma becerisi kazanır.
4. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme yetisiyle bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve kendini her ortamda ifade eder.
5. Kamu ve özel sektör kurumlarında çalışabilecek nitelikte Rusça tercüme, edebiyatı, tarihi ve kültürü hakkında bilgi donanımına sahiptir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Genel tekrar
2. Hafta İsmin -de hali ile çekimlenmiş isimlerin ve İsmin -de hali edatlarının yer aldığı metinlerin okunması, dikte edilmesi ve bu parçalardaki kelime vurgularını bulma çalışmaları. İsmin -de halinde kullanılan yeni fiillerin mastar ve çekimlenmiş hallerinin öğr
3. Hafta İsmin -i hali ile çekimlenmiş isimlerin,
4. Hafta sorularının , İsmin -i hali ile çekimlenmiş isimlerin ve edatların yer aldığı
5. Hafta sorularının
6. Hafta İsmin -in halinde
7. Hafta İsmin -e halinde çekimlenen ve
8. Hafta İsmin -de hali ile çekimlenmiş sıfatların ve -de hali edatlarının yer aldığı metinlerin okunması, dikte edilmesi ve bu parçalardaki kelime vurgusunu bulma çalışmaları. Soru-cevap yöntemiyle metinlerin analiz edilmesi. Kelime hazinesini geliştirme çalışmal
9. Hafta İsmin -i hali ile çekimlenmiş sıfatların ve -i hali edatlarının yer aldığı metinlerin okunması, dikte edilmesi ve bu parçalardaki kelime vurgusunu bulma çalışmaları. Metinlerdeki her cümleye soru sorup cevap verebilme ve sözcük bilgisini zenginleştirme ça
10. Hafta İsmin -e hali ile çekimlenmiş sıfatların ve -e hali edatlarının yer aldığı metinlerin okunması, dikte edilmesi ve bu parçalardaki kelime vurgusunu bulma çalışmaları.Soru-cevap yöntemiyle metinlerin analiz edilmesi.Kelime hazinesini geliştirme çalışmaları
11. Hafta İsmin -den haliyle çekimlenmiş isimlerin ve ismin -den hali edatlarının yer aldığı metinlerin okunması, dikte edilmesi ve bu parçalardaki kelime vurgusunu bulma çalışmaları. İsmin -den halinde kullanılan yeni fiillerin mastar ve çekimlenmiş hallerinin öğr
12. Hafta İsmin -den hali ile çekimlenmiş sıfatların ve İsmin -den hali edatlarının yer aldığı metinlerin okunması, dikte edilmesi ve bu parçalardaki kelime vurgusunu bulma çalışmaları. Metinlerdeki her cümleye soru sorup cevap verebilme ve sözcük bilgisini zenginl
13. Hafta İsmin -ile hali (araç durumu) ile çekimlenmiş isimlerin ve ismin -ile hali edatlarının yer aldığı metinlerin okunması, dikte edilmesi ve bu parçalardaki kelime vurgusunu bulma çalışmaları. İsmin -ile halinde kullanılan yeni fiillerin mastar ve çekimlenmiş
14. Hafta Genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilere vakıftır. 3 3 3 3 3
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 4 4 4 4 4
PY3) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 5 5 5 5 5
PY4) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 5 5 5 5 5
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4 4 4 4 4
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 5 5 5 5 5
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 5 5 5 5 5
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5 5 5 5 5
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 5 5 5 5 5
PY10) İkinci bir yabancı dili kullanarak Rus dili ve edebiyatı alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). 5 5 5 5 5
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 5 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 1 30 2 32
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri