RMT 101

Sözlü Anlatım I

Dersin Adı: RMT 101 Sözlü Anlatım I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 7
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Gülzade Özbek
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Antonova V., Nahabina M., Tolstıh A. Doroga v Rossiyu: Uçebnik russkogo yazıka (Elementarnıy uroven), Moskva, Zlatoust, 2010. Kravçenko i dr., Russkiy yazık dlya naçinauşçih, Harkiv, ‘Osnova’, 2000
Yardımcı Ders Kitabı Prakticheskij turecko-russkij razgovornik Fono yayınları İstanbul 2015
Dersin Amacı Öğrencilere etkin şekilde Rusça konuşmayı öğretmek.
Dersin Özeti

 Sözlü anlatım dersi, sözlü çeviriye ön hazırlık olarak düşünülmüştür. Öğrencinin sözlü iletişim türlerinin farklı kullanım ortamlarını algılayabilmesi, dolayısıyla sözlü anlatım metin türlerinde söz konusu olan ortam ve amaca bağlı değişik dil kullanımı ve sunuş öğeleri konusunda duyarlılık ve bilinç geliştirmesi için bunlar hakkında teorik bilgi verilir ve konu metin örnekleriyle tartışılır. Öğrenciler farklı türde Rusça sözlü anlatım metinleri oluşturur, sunar ve derste çalışmalardaki güçlükler, alternatifler ve başarılar incelenir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

 

   

1 Farklı türdeki sözel anlatımı ölçme ve değerlendirme becerilerine sahiptir.
2 Yazılı ve sözlü anlatım arasındaki farkları bilir.
3 Sözlü anlatımı planlamanın önemini bilir.
4 Rusçeyi düzgün konuşma becerilerine sahiptir.
5 Sözlü anlatım türlerini bilir ve yeni metinler düzenler
   
   
 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İsimler. Canlı ve cansız varlıklar. Resimlere bakarak “Bu kimdir? Bu Nedir?” soruların cevaplanması. Olumlu olumsuz cevap şekilleri.
2. Hafta Zarflar. “Hava nasıl‘ konusunun işlenmesi. Küçük dialogların kurması.
3. Hafta Haftanın günleri. Aylar. Yıl.
4. Hafta Sıfatlar. Resimlere bakarak modele uyan: “Bu nedir?- Bu nasıl bir top?; Bu kimdir?- Bu kız güzel mi?.” yapıların kurulması.
5. Hafta Yeni kelimeler. ‚i, a, ili, no” bağlaçlarıyla kurulan cümle yapıları . Modele uyan: ‚Anna evde mi?‘ dialogun okuması ve benzer dialogların kurması.
6. Hafta Soru: “ Bu kimin mektubu?- Bu benim mektubum.” Modele uyan: ‚Bu kalem senin mi? Verir visin…‘ dialogların kurması
7. Hafta Yeni kelimeler. Sıra sayıları ve aylar. “Otobiyografi” adlı konu üzerine diyalog kurulması.
8. Hafta “Ailem” konusu üzerine öğrencilerle diyalogların kurması.
9. Hafta “Benim dairem” konusu üzerine diyalogun kurması
10. Hafta Resimlere bakarak modele uyan: ‚Ailemle beraber yemekteyiz‘ dialogunun kurulması.
11. Hafta Peterburg‘un güzel sokakları‘ adlı öykünün okuması. ‚Ankara’nın güzel yerleri‘ konusu üzerine küçük öykülerin öğrenciler tarafından anlatılması.
12. Hafta Bugün Pazar günü, ne yapalım?...‘ konusu üzerine konuşması, dialogların yapması.
13. Hafta Öğrenilen sözcükleri kullanarak öğrencilere bulmaca çözdürülmesi.
14. Hafta Bütün konuların tekrarı.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanında öz güveni yüksek, akademik anlamda etkin ve yetkin olup Rus dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4 4 4 4 4
PY2) Rus dili ve edebiyatı ile ilgili yazılı ve görsel sunumlar hazırlama ve sunma becerisine sahiptir. 5 5 5 5 5
PY3) Rus edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 5 5 5 5 5
PY4) Farklı metin türlerinde Rusça-Türkçe ve Türkçe-Rusça çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 4 1
PY5) Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları çerçevesinde uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 5
PY6) Edebiyat ve dilbilim alanlarında araştırma ve akademik yayın yapma becerisi kazanır. 4 4 4 4 4
PY7) Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme yetisiyle bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve kendini her ortamda ifade eder. 5 5 5 5 5
PY8) Kültürler arası farklılıklardan olumlu anlamda faydalanabilme becerisi kazanır ve Rus kültürü hakkında yeteri seviyede bilgi sahibi olarak edindiği bilgilerle Türk ve Rus kültürlerini sağlıklı bir şekilde karşılaştırma becerisine sahiptir. 4 4 4 4 4
PY9) Rusça’nın yanı sıra Ukrayna, Bulgar ve Boşnak dillerinden birini de öğrenerek söz konusu diller ve bu dillerin kültürleri hakkında bilgi edinir ve buna bağlı olarak Rus dili ve kültürünün diğer slav dilleri ve kültürleri içerisindeki yerini öğrenir. 5 5 5 5 5
PY10) Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak Rus dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim or 5 5 5 5 5
PY11) Kamu ve özel sektör kurumlarında çalışabilecek nitelikte Rus dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü hakkında bilgi donanımına sahiptir. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 14 0 1 14
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 5 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 2 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 2 30 2 32
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri