PSY 418

Psikodrama

Dersin Adı: PSY 418 Psikodrama
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Dersin işlenişinde tümevarım, tümdengelim ve anoloji yöntemleri dönüşümlü olarak yer almaktadır.. Uygulama deneyimleri ve gözlem verilerinden kuramsal bağlantılara geçiş yöntemi kulanılır. Kuramsal çerçeve içinde süreçlerin değerlendirilmesi ve benzer ol
Önerilen Ders Kitabı 1. Özbek , Abdülkadir, Leutz, Grete ,.: Psikodrama. Grup psikoterapilerinde Sahnesel Etkileşim/ J.L.Moreno’ya göre Psikodrama ,Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Yay. No.:1. 2. Yalom,Irwin:Grup psikoterapisinin Teori ve Pratiği. Çev.A.tangör,Ö.Karaçam,
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Toplumsal yapılanma ve grup dinamiği hakkında temel kuramsal bilgilerin edinilmesi , ve birey-toplum-grup ilişkileri üzerine görüş kazanılması
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları

ÖÇ-1Öğrenci kendine ilişkin duygu, dşünce ve davranış şemaları hakkında düşünme ve gelişimsel adımlar atma şansı yakalar (BİLGİ-KAVRAMA-UYGULAMA)ÖÇ-2Kişilerarası dinamikler hakkında bilgi ve deneyim kazanır. (BİLGİ-KAVRAMA)ÖÇ-3Birey-grup ilişkileri hakkında bilgi ve vizyon kazanır. (BİLGİ-KAVRAMA)ÖÇ-4Grupların oluşumu ve yaşam süreçleri ile büyük gruplar ve alt gruplarn oluş dinamiklerihakkında bilgi ve vizyon kazanır (BİLGİ-KAVRAMA)ÖÇ-5Toplumsal dinamikler hakkında bilgi ve vizyon kazanır. Sosyodinamik süreçler ve toplumsal dinamiklerin tarihsel süreçte tekrarı hakkında bilgi ve vizyon kazanır. (BİLGİ-KAVRAMA)ÖÇ-6Sosyometrik ölçme ve değrlendirme alanına giriş niteliğinde teknik beceri kazanır.Sosyometrik verilerle toplumsal dinamikleri test edebilme projelerinde çalışabilir (BİLGİ-KAVRAMA)ÖÇ-7Toplum ruh sağlığının korunması amaçlı piko-sosyodrama uygulamaları hakkında bilgi ve vizyon kazanır. (BİLGİ)ÖÇ-8Öğrenci kendi psiko-sosyal gelişimi hakkında bilgi edinir (BİLGİ)

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta -Psikodramanın amprik-Kuramsal temeli :Sosyometrinin Doğuşu,Sosyometrik Test, Sosyogram, Sosyal Atom, Sosyometrik Yasalar (sosyodinamik yasa, sosyogenetik yasa)
2. Hafta -İnsanlararası İlişki Türleri: Empati, Transferans, Tele.
3. Hafta -Moreno’ya göre Rol Kuramı: Toplumsal-duygusal gelişim, Rol gelişimi.ve evreleri.
4. Hafta -Rol Kategorileri:Birincil Roller (Bedensel, Ruhsal, Toplumsal, Aşkın roller), İkincil Roller(psikodrama rolleri, konservatif roller, rollerin göreceliliği)
5. Hafta -Yaratıcı İnsanın Antropolojisi: Eylem, Spontanlık ve Yaratıcılık
6. Hafta -Psikodramada; ” Evrensellik”, “Kozmoz”, “Zaman” “ Mekan” ve “Gerçek” kavramları
7. Hafta -Temel Psikodrama Teknikleri:Ayna , Rol değişimi, Eşleme.
8. Hafta -Psikodramada Kurgu ve Gidiş: Sahne, Terapist/GrupLideri, Protagonist,Antagonist
9. Hafta -Psikodrama Oturumu Aşamaları: Isınma, Oyun, Kapanış, Geri Bildirimler (rol geri bildirimi, özdeşim geri bildirimi, Paylaşlım)
10. Hafta -Ruhsal Tedavi Yolu Olarak Psikodrama: Kişi merkezli, konu merkezli,grup merkezli,
11. Hafta -Sosyodrama
12. Hafta -Bilinç Alanını Genişletme Yolu Olarak Psikodrama: Kendini yaşama ,İç ve Dış gerçeklik açısından bilinç alanı genişlemesi, Geleceği deneme.
13. Hafta Türkiye’deki Uygulamalar: Psikiyatrik alanda uygulamalar Psiko-sosyal alan uygulamaları İnsan kaynağını geliştirme uygulamaları
14. Hafta final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 22
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 32
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri