PSY 416

Gestalt Çift Terapisi

Dersin Adı: PSY 416 Gestalt Çift Terapisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Psk. Faruk Bozkır
Dersin Öğretim Yönetimi Sunum, Vaka Analizi, Demonstrasyon, Soru-cevap, grup tartışması
Önerilen Ders Kitabı Gestalt Terapi, Daş Ceylan. Boylam Psikiyatri Enstitüsü
Yardımcı Ders Kitabı Psikoterapilere Giriş, Bloch Sidney. Cerrahpaşa Yayın Birliği,1989 Psikoterapiler, Güleç Cengiz, Hekimler Yayın Birliği, 1993
Dersin Amacı Gestalt çift terapisi ile ilgili bir anlayış oluşturarak, Gestalt ekolü ile ilgili temel kavramları öğretmek ve çift terapisinde bu kuramdan nasıl yararlanacaklarını kavratmak
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Gestalt çift terapisi yaklaşımı ile aileye danışmanlık yapabilme

2. Gestalt çift terapisinde temel karamları bilme ve yazabilme

3. Çift terapileri konusunda genel bilgi sahibi olma

4. Gestalt yaklaşımında olan temas kavramını kavrama ve terapide ele alınış biçimini bilme

5. Gestalt çift terapisi tekniklerini eklektik halde kullanabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Gestalt terapi yaklaşımının gelişimi ve temelleri
2. Hafta Psikolojik sağlık
3. Hafta Teröpatik İlişki ve gestalt terapisi
4. Hafta Farkında olmak
5. Hafta Tamamlanmamış işler
6. Hafta Temas, İçe alma
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Duyarsızlaşma, saptırma
9. Hafta Yansıtma, kendine döndürme
10. Hafta Kendini seyretme, iç içe geçme
11. Hafta Kutuplar,Direnç
12. Hafta Beden dili, rüyalar
13. Hafta Gestalt çift terapisinde etik konular, çift terapisi vaka sunumu
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Gestalt çift terapisi yaklaşımının gelişimini ve temel kavramlarını bilir. 1 1 1 1 1
PY2) Psikolojik sağlık kavramını kavramaya yönelik bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Teröpatik ilişki nasıl kurulur, gestalt terapi yaklaşımının bu konudaki yaklaşımını kavrayacak bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) Farkındalık kavramının bireyler üzerindeki etkilerini kavramıştır. 1 1 1 1 1
PY5) Tamamlanmamış işler kavramının kavrayacak bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) Temas kavramını kavrayacak bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY7) Kenini seyretme ve iç içe geçme kavramını kavrayacak bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY8) Beden dili kavramını tanır, önemini kavrayacak bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Gestalt çift terapisi yaklaşımı etik konuları tanır, etik yaklaşımı benimser 1 1 1 1 1
PY10) Sosyal sorumluluk anlayışıyla topluma hizmet çalışmalarında görev alır. 1 1 1 1 1
PY11) Gestalt çift terapisi alanında kazandığı bilgi ve becerileri, akademik konu içeriklerini, disiplinler arası konular, araştırma ve sorgulama yöntemleri ile ilişkilendirerek sergiler. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 60
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 30
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 60
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri