PSY 411

Depresyonun Bilişsel Modeli ve Tedavisi

Dersin Adı: PSY 411 Depresyonun Bilişsel Modeli ve Tedavisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi PSY 303 Çocuk Psikopatolojisi ve PSY 304 Yetişkin Psikopatolojisi derslerini almış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Psk. Hakan YILMAZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Bilişsel-Davranışçı Terapi, Temel İlkeler ve Ötesi, Judith S. Beck, Nobel Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Bilişsel-Davranışçı Terapiler, Işık Savaşır, Gonca Soygüt, Elif Barışkın, Türk Psikologlar Derneği Yayınları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; bilişsel davranışçı terapinin temel ilkeleri ve kavramları ile depresyona müdahale ilkelerini bilimsel yaklaşım çerçevesinde tanıtmaktır.
Dersin Özeti

Bu ders; bilişsel davranışçı terapinin temel ilkeleri ve kavramları ile depresyona müdahale ilkelerinin bilimsel yaklaşımını içerir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Bilişsel-Davranışçı terapi ve ilkelerini tanımlar.

2. Bilişsel-Davranışçı Terapiyi oluşturan öğeleri tanır.

3. Bilişsel-Davranışçı Terapide yapılandırmayı bilir.

4.Bilişsel-Davranışçı Terapi uygulamalarını bilir.

5.Bilişsel-Davranışçı Terapide yer alan ek teknikleri bilir.

6.Bilişsel-Davranışçı Terapide patolojilere göre uygulama örneklerini bilir.

7. Bilişsel-Davranışçı Terapide depresyona müdahale tekniklerini bilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bilişsel Davranış Terapisine Giriş
2. Hafta Tedaviye Genel Bakış
3. Hafta Bilişsel Kavramsallaştırma
4. Hafta Değerlendirme Seansı ve İlk Terapi Seansının Yapısı
5. Hafta Davranışsal Etkinleştirme
6. Hafta 2. Seans ve Sonrası: Yapı ve Biçim
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Terapi Seanslarını Yapılandırmayla İlgili Problemler
9. Hafta Otomatik Düşünceleri Belirleme ve Değiştirme
10. Hafta Ara İnançları Belirleme ve Değiştirme
11. Hafta Temel İnançları Tanımlama ve Değiştirme
12. Hafta Tedaviyi Planlama
13. Hafta Bilişsel-Davranışçı Terapide Depresyona Müdahale ve Teknikler
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Psikoloji alanına özgü güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 3 4 3 4 4
PY2) Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 3 4 4 3 3
PY3) İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. 4 4 3 4 3
PY4) Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 4 3 4 3 4
PY5) Psikoloji etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 4 3 4 4 3
PY6) Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 4 3 4 3 4
PY7) Psikoloji alanıyla ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 4 3 4 3 4
PY8) Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 3 4 4 3 4
PY9) Psikolojinin bilimsel yazın formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 4 5 4 5 3
PY10) Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 3 3 4 4 3
PY11) Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 3 4 3 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 60
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 30
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 60
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri