PSY 410

Aile ve Evlilik Terapisi

Dersin Adı: PSY 410 Aile ve Evlilik Terapisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Psikolojiye giriş ve gelişim psikolojisi derslerini almış, devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ateş, R., Erdoğan, İ., Ergin, H., Gül, G., Günayer Şenel, H., Güngörmüş Özkardeş, O. ve diğ. Evlilik Okulu., Remzi Kitabevi, İstanbul, 2004. Aydoğmuş, K., Baltaş, A., Baltaş, Z., Davaslıgil, Ü., Güngörmüş, O., Konuk, E. ve diğ. Ana-Baba Okulu. Remzi Kita
Yardımcı Ders Kitabı Aile Terapisine Giriş (2011). Ş. Kesici, C. Kiper. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
Dersin Amacı Aile danışmanlığı ile ilgili temel bir anlayış oluşturma ve aile danışmanlığı ile ilgili kuram ve kavramlar hakkında bilgi edinme.
Dersin Özeti
 
Bu ders, aile problemleri ile ilgili tanı, değerlendirme, tedavi, müdahale, önleme ve koruyuculuk gibi belli başlı becerileri geliştirmeyi amaçlayan bilgileri içermektedir. 

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

 

1-Aile danışmanlığında yaklaşımların eklektik halde kullanılabilme 
2-Danışmanlıkta çocukların ve ebeveynin yerini belirleyebilme 
3-Aile danışmanlığı sürecinde sağlıklı ve sağlıksız aile yapısını sırlayabilme 
4-Aile danışmanlığında terapötik süreci açıklayabilme 
5-Aile danışmanlığında temel kavramları bilme ve yazabilme 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Türk Aile Yapısının Genel Karakteristikleri
2. Hafta Aile Psikolojisi ve Genel Kavramlar
3. Hafta Aile Yaşam Döngüsü Modeli ve Ailede Roller
4. Hafta Aile İçi iletişim
5. Hafta Aile Sistem Teorisi ve Sağlıklı ve Sağlıksız Aile Yapısı
6. Hafta Etkili Ebeveynlik Yaklaşımı ve Aile Danışmanlığı
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç
9. Hafta Ailelerle Çalışırken Problem Alanları ve Yaklaşımlar
10. Hafta Evliliğin Amacı ve Genel İşlevleri
11. Hafta Evlilik Danışmanlığı
12. Hafta Boşanma Danışmanlığı ve Boşanmış Aileler
13. Hafta Ailelerle Çalışılırken Özel Konular (Tek ebeveynli aileler, Eş kaybı, Evlat edinme v.b.)
14. Hafta final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi 5 5 5 5 5
PY2) Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma 5 5 5 5 5
PY3) Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme 5 5 5 5 5
PY4) İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi 5 5 5 5 5
PY5) Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 5 5 5 5 5
PY6) Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 5 5 5 5 5
PY7) Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi 5 5 5 5 5
PY8) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi, 5 5 5 5 5
PY9) Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme 5 5 5 5 5
PY10) Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri 5 5 5 5 5
PY11) Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 7 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 1 30 2 32
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri