PSY 408

Psikolojide Uygulamalar II

Dersin Adı: PSY 408 Psikolojide Uygulamalar II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 5
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 4
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Psikoloji lisans programının tüm zorunlu derslerini almış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak. PSY 101 ve PSY 102 derslerinde başarılı olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Problem çözme,Deney, Proje,Tartişma,Yaşayarak ve Yaparak Öğrenme
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrenciler ilgi duydukları bir konuda derinlemesine araştırma ve inceleme yapma imkânına sahip olurlar
Dersin Özeti
 
Bu ders kapsamında, öğrenciler gönüllü olarak sivil toplum örgütleri, Üniversite laboratuvarında ya da kurumlarda görev almaktadır. 

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Gönüllülük çerçevesinde sorumluluklarını tanımlar.
  2. Gönüllülük çerçevesinde sınırlarını tanımlar.
  3. Farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır.
  4. Gözlemlerine dayalı yorumlar yapar.
  5. Gözlemlerine dayalı rapor yazar.
  6. Sorun çözmeye yönelik planlamalar yapar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 10
Alan Çalışması/Staj 20
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 40
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Alan çalışmasıyla ilgili genel planlama
2. Hafta Etkinliğe hazırlık: Roller ve sorumluluklar
3. Hafta rapor yazımı
4. Hafta Uygulama
5. Hafta Uygulama
6. Hafta Uygulama
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Uygulama
9. Hafta Uygulama
10. Hafta Uygulama
11. Hafta Uygulama
12. Hafta Sunum
13. Hafta Genel Sınav (Rapor Teslimi genel sınav yerine geçecektir)
14. Hafta Genel Sınav (Rapor Teslimi genel sınav yerine geçecektir)
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) 3. İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) 4. Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 1 1 1 1 1
PY7) 7. Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 1 1 1 1 1
PY8) 8. Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 1 1 1 1 1
PY9) 9. Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 7 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 14 0 2 28
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 1 30 2 32
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri