PSY 405

Psikolojide Etik Konular

Dersin Adı: PSY 405 Psikolojide Etik Konular
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi PSY 101 ve PSY102 derslerini almış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Ahmet İsmail ÖZÇELİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Knapp, S.J. & Vande Creek, L.D. (2010). Psikologlar İçin Pratik Etik: Pozitif Yaklaşım. Çev.: M. Yılmaz, T.F. Karahan, S.B. Çelik, M.E. Sardoğan. (Orijinali, APA, 2006) Ankara: Mentis Yayıncılık. Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği (2004). Türk Psi
Yardımcı Ders Kitabı Aysın Turpoğlu Çelik, Psikolojide Etik İlkeler Ders Notu, İstanbul: 2010 Türk Psikologlar Derneği, Etik Süreç Yönetmeliği http://www.psikolog.org.tr/ekler/tbp_etikSurecYonetmeligi.doc Türk Psikologlar Derneği, Etik Yönetmeliği http://www.psikolog.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, psikologluk mesleğinin etik kurallarının mezun adayı olan son sınıf öğrencilerine öğretilmesi ve mesleki örgütlenme ile mesleki etik konularındaki sorunlarının irdelenmesi; özellikle uygulamalı psikoloji alanlarında bu sorunlara toplumsal ve bilimsel bakış doğrultusunda çözüm önerilerinin üretilmeye çalışılması ile, bu çerçevede öğrenc
Dersin Özeti

Bu ders, mesleki davranışın etik standartlarının anlaşılması, psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranışların kavranması ve etik açıdan hassas konularda bilimsel bir problem çözme yaklaşımının nasıl benimseneceğinin kavratılmasını içerir. 

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. APA Etik Yasaları ve Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğini tanır.
  2. Etik yasalar doğrultusunda karar verilmesi gereken durumları tanır ve olası sorunları bilimsel problem çözme yaklaşımı ile sorgular.
  3. Psikoloji alanında mesleki sınır ve sınırlılıklarını tanımlar.
  4. Kişisel ve mesleki gelişiminde etik standartları hatırlar ve uygular.
  5. Etik ikilem oluşturan teorik bir durumu adlandırır, problemi tanımlar, eleştirir ve çözer.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Düzeltici ve pozitif etik
2. Hafta Etik davranışın temelleri
3. Hafta Etik yaklaşımların mesleki davranış ve standartlara uygulanması
4. Hafta Etik sorunlar karşısında karar verme
5. Hafta Mesleki beceri, yeterlilik ve etik
6. Hafta Mesleki sınırlar ve etik
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Gizlilik, kayıtların korunması ve etik
9. Hafta Tehlikeli davranışlar ve etik
10. Hafta Mesleki sorunlar ve etik
11. Hafta Adli psikoloji ve etik
12. Hafta Değerlendirme ve etik
13. Hafta Psikoterapi sürecinde özel konular ve etik
14. Hafta final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 5
PY2) 2. Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 1 1 1 1 5
PY3) 3. İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) 4. Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 1 1 1 1 5
PY6) 6. Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 1 1 1 4 1
PY7) 7. Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 1 1 1 4 1
PY8) 8. Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 1 1 3 1 1
PY9) 9. Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 1 1 3 1 1
PY10) 10. Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 1 1 1 1 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 16 0 4 64
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 15 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 15 0
Yari Yılsonu sınavı 1 0 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri