PSY 403

Nöropsikoloji

Dersin Adı: PSY 403 Nöropsikoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi PSY 101 Psikolojiye Giriş-I ve PSY 102 Psikolojiye Giriş-II derslerinden başarılı olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Hakan YILMAZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Karakaş, S. (2004). BİLNOT Bataryası El Kitabı. Ankara: Dizayn.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, nöropsikolojiye ilişkin kavram, yaklaşım ve yöntemler hakkında bilgi vermektir.
Dersin Özeti

Bu ders, nöropsikolojiye ilişkin kavram, yaklaşım ve yöntemleri içerir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Nöropiskoloji alanının tarihsel gelişimi, araştırma ve ölçme değerlendirme yöntemleri hakkında tanışıklık kazanır.

Nöropsikolojiyi tanımlar, türlerini söyler

Beyin yarımküreleri ve çeşitli bölgeleri ile bilişsel işlemler arasındaki ilişkiler hakkında bilgi sahibi olur.

Psikopatoloji ve nöropsikoloji bağlantılarını tanır.

Nöropsikolojideki  gelişmeler konusunda bilgilenir. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Nöropsikolojinin Tarihsel Temeli
2. Hafta Nöropsikolojin tanımı, türleri ve amacı
3. Hafta Nöropsikolojide Araştırma Yöntemleri
4. Hafta Beyin Hemisferleri Farklılaşması
5. Hafta Bedensel Duyumlar,Bellek ve Bellek Bozuklukları
6. Hafta Motor Kontrol ve Hareket Bozuklukları
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Dikkat işlevlerinin nöropsikolojik değerlendirmesi ve ilgili beyin yapıları
9. Hafta Görsel-mekansal işlevlerin nöropsikolojik değerlendirmesi ve ilgili beyin yapıları
10. Hafta Algısal işlevlerinin nöropsikolojik değerlendirmesi ve ilgili beyin yapıları
11. Hafta Nöropsikolojik test uygulamalarına ilişkin videolar ve tartışma
12. Hafta Psikopatoloji ve Nöropsikoloji
13. Hafta Bireysel - Çevresel faktörlerin nöropsikolojik değerlendirmedeki rolü.
14. Hafta final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Karşılaştığı sorunları ve problemleri bilimsel yöntemler ve araçlar doğrultusunda analiz eder. 3 4 5 5 4
PY2) Bilgi ve donanımların ışığında yaratıcı, eleştirel ve dinamik bir şekilde düşünür, soru sorar, yorum yapar. 3 4 4 5 5
PY3) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 3 4 5 5 4
PY4) Kütüphaneyi, bilimsel veri tabanlarını, interneti ve diğer bilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanır 3 4 5 5 3
PY5) Bir problemin olası farklı çözümlerini saptama, analiz etme, değerlendirme, karar verme ve uygulama becerisine sahiptir. 3 4 5 5 5
PY6) Psikolojinin alt alanlarındaki ve/veya farklı bilimsel disiplinlerdeki bilgileri kullanma konusunda açık fikirlidir. 3 4 5 5 5
PY7) Yaratıcı düşünme konusunda olumlu bir tutuma sahiptir 3 4 5 5 4
PY8) Psikoloji alanına ait güncel ders materyalleri ile desteklenmiş ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 3 4 5 5 3
PY9) Psikolojinin temel alt alanları ile ilgili olarak analiz ve sentez yapabilecek bilgiye sahiptir. 3 4 5 5 4
PY10) Bilimsel bilgileri sunma, paylaşma ve tartışma konusunda etkin yöntemler kullanır. 3 4 5 5 3
PY11) Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 3 4 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 40
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 22
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 32
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri