PSY 401

Klinik ve Sağlık Psikolojisi

Dersin Adı: PSY 401 Klinik ve Sağlık Psikolojisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi PSY 101 Psikolojiye Giriş-I ,PSY 102 Psikolojiye Giriş-II , PSY 301 Kişilik Kuramları ve Farklılıklar derslerinde başarılı olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm.Psk. Faruk Bozkır
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Hunsley, J. & Lee, C.M. (2006). Introduction to Clinical Psychology: An Evidence-Based Approach. Canada: John Wiley & Sons. Kramer, G.P., Bernstein, D.A., Phares, V. (2009). Introduction to clinical psychology. 7th ed. N.J.: Pearson. Trull, T. J. (201
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı klinik ve sağlık psikolojisi alanını, ilgilendiği temel konuları başlıca kuramsal yaklaşımlar ve araştırma bulguları çerçevesinde inceleyerek genel bir bakış sağlamak, klinik psikoloji alanindaki temel kavram ve yöntemler ile ilgili bir çerçeve sunmaktır.
Dersin Özeti

Bu ders, klinik psikoloji alanının tarihsel bağlamı hakkında bilgi edinme, klinik psikolojide tanı ve değerlendirme gibi süreçleri tanıma, ve klinik psikolojinin diğer alt disiplinlerle ilişkilendirilmesini içermektedir. 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Klinik psikolojinin tarihsel gelişimi ve çağdaş klinik psikoloji akımlarını tanır.
  2. Klinik psikoloji alanındaki bilimsel bilgiyi tanır, güncel literatürü özetler ve tartışır.
  3. Klinik psikolojide sınıflandırma ve tanı, değerlendirme, müdahale ve önleme süreçleri ile ilgili temel bilgi ve becerileri tanımlar.
  4. Psikolojik değerlendirme, müdahale ve önleme konularında kaynak taramasına dayalı, bilimsel yazım kurallarına uygun bir ödev tasarlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Klinik psikolojinin evrimi
2. Hafta Çağdaş klinik psikoloji
3. Hafta Klinik psikolojide sınıflandırma
4. Hafta Klinik psikolojide tanı
5. Hafta Klinik psikolojide araştırma yöntemleri
6. Hafta Klinik psikolojde değerlendirme
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Klinik psikolojide bütünleştirme
9. Hafta Klinik karar verme
10. Hafta Rapor hazırlama süreci
11. Hafta Klinik psikolojide müdahale ve önleme
12. Hafta Sağlık psikolojisi
13. Hafta Klinik nöropsikoloji
14. Hafta Adli psikoloji
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 5 5 5 5 5
PY2) 2. Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 5 5 5 5 5
PY3) 3. İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. 5 5 5 5 5
PY4) 4. Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 5 5 5 5 5
PY5) 5. Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 5 5 5 5 5
PY6) 6. Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 5 5 5 5 5
PY7) 7. Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 5 5 5 5 5
PY8) 8. Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 5 5 5 5 5
PY9) 9. Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 5 5 5 3 3
PY10) 10. Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 5 5 5 5 5
PY11) 11. Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 40
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 22
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 32
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri