PSY 211

Kişilerarası İletişim Becerileri

Dersin Adı: PSY 211 Kişilerarası İletişim Becerileri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Arzu AKTAŞ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Hartley, Peter, Kişilerarası İletişim, Ankara İmge Kitabevi Yayınları,2010
Yardımcı Ders Kitabı 1. Telman, N. ve Ünsal, P. (2005). İnsan İlişkilerinde İletişim. İstanbul: Epsilon. 2. Gürüz, D. ve Eğinli, A. (2013). Kişiler arası İlişkiler. İstanbul: Nobel.
Dersin Amacı Disiplinlerarası bir bakış açısıyla kişilerarası iletişimin çeşitli bileşenlerini tanımlamak ve bunlar arasındaki ilişkiyi eleştirel bir yaklaşımla ortaya koymak amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları

ÖÇ-1Kişilerarası iletişim modelleri ve kuramları hakkında bilgilenme

ÖÇ-2Sözlü ve sözsüz iletişimde etkili faktörleri kavrama

ÖÇ-3Duygusal Süreçlerin İletişim üzerinde etkisini kavrama

ÖÇ-4Empati kavramı hakkında bilgilenme, empatinin psikoloji alanındaki önemini kavrama

ÖÇ-5Bireysel farklılıkların iletişim üzerindeki etkisini kavrama

ÖÇ-6İletişimde kültürler arasındaki benzerlik ve farkları kavrama

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 40
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İletişimin İnsan yaşamındaki rolü
2. Hafta İletişim nedir ne değildir?
3. Hafta İletişimde temel kavramlar
4. Hafta İletişim Modelleri
5. Hafta İletişim Paradigmaları
6. Hafta Kişilerarası iletişim temel kavramlar
7. Hafta Kişilerarası İletişim yaklaşımları
8. Hafta Kişilerarası iletişim süreci
9. Hafta Toplumsal Beceriler Modeli
10. Hafta Toplumsal Bağlam
11. Hafta Toplumsal Kimlik
12. Hafta Toplumsal Algı
13. Hafta Kodlar ve kodların kullanımı
14. Hafta KİŞİLERARASI İLETİŞİM BECERİLERİ
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi 5 5 5 5 5
PY2) Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma 5 5 5 5 5
PY3) Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme 5 5 5 5 5
PY4) İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi 5 5 5 5 5
PY5) Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 5 5 5 5 5
PY6) Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 5 5 5 5 5
PY7) Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi 5 5 5 5 5
PY8) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi, 5 5 5 5 5
PY9) Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme 5 5 5 5 5
PY10) Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri 5 5 5 5 5
PY11) Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 14 60
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 10 30
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 3 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 25 20
Yari Yılsonu sınavı 1 0 25 30
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri