PSY 307

Deneysel Psikoloji

Dersin Adı: PSY 307 Deneysel Psikoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi PSY 101 Psikolojiye Giriş I, ve PSY 102 Psikolojiye Giriş II ve PSY 105 Araştırma Teknikleri I derslerini almış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç.Dr.Muharrem Aliyev
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı APA (2001). Yayım Kılavuzu. (5.basım). İstanbul: Kaknüs. (Çev. C. Pamay & Z. Gökay Üstün). Knapp, S.J. & Vandecreek, L.D. (2010). Psikologlar için Pratik Etik. Ankara: Mentis. (Çev. M.Yılmaz, T.F. Karahan, S.Balcı Çelik, M.E.Sardoğan). Myers, A. & Hansen,
Dersin Amacı Bu dersin amacı, deneysel yöntemin ve bilimsel yaklaşımın temel kavram, ilke ve kurallarını tanıtmaktır.
Dersin Özeti
 
Bu ders, bilimsel yaklaşım ve deneysel yöntemin kavranmasını ve uygulanmasını içerir. 

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Pozitif bilimin temel sayıltılarını ve amaçlarını bilir.
  2. Nedensellik ilişkisini tanımlar, örnekler verir.
  3. Bilimsel makale türlerinin özelliklerini söyler.
  4. Deneysel bir araştırmada kullanılan değişkenleri tanımlar, örnekler verir.
  5. Deneysel araştırmalardaki hata kaynaklarını ve deneysel kontrol tekniklerini bilir.
  6. Deneysel desenleri sayar, özelliklerini söyler.
  7. Deneysel yöntem kullanarak bir araştırma planlar, uygular ve bilimsel raporunu yazar.
  8. Bilimsel bir makaleyi yöntemsel açıdan eleştirir APA bilimsel yazım kurallarını bilir ve uygular.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Deneysel psikolojinin kısa tarihçesi
2. Hafta Bilimsel psikolojide açıklama
3. Hafta Araştırma teknikleri:Gözlem ,Deney ve Korelasyon
4. Hafta Psikoloji araştırmalarında etik kurallar
5. Hafta Psikofizik
6. Hafta Algı
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Dikkat ve Tepki Süresi
9. Hafta Koşullama ve Öğrenme
10. Hafta Hatırlama ve Unutma Düşünme Ve Problem Çözme
11. Hafta Bireysel Farklar ve Gelişim
12. Hafta Sosyal ve Çevre Psikoljisi
13. Hafta İnsan Etkenleri
14. Hafta final sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 3 4 3 4 4
PY2) 2. Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 3 4 4 3 3
PY3) 3. İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. 4 4 3 4 3
PY4) 4. Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 4 3 4 3 4
PY5) 5. Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 4 3 4 4 3
PY6) 6. Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 4 3 4 3 4
PY7) 7. Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 4 3 4 3 4
PY8) 8. Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 3 4 4 3 4
PY9) 9. Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 4 5 4 5 3
PY10) 10. Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 3 3 4 4 3
PY11) 11. Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 3 4 3 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 60
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 60
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 60
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri