PSY 306

Psikolojide Ölçme Teknikleri

Dersin Adı: PSY 306 Psikolojide Ölçme Teknikleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi PSY 103 Psikoloji için İstatistik I ve PSY 102 Psikolojiye Giriş II derslerini almış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm.Psk. Hakan YILMAZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Cohen, R. J. (2015).Psikolojik Test ve Değerleme: Testlere ve Ölçmeye Giriş. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
Yardımcı Ders Kitabı Devellis, F.R.(2003). Scale Development Theory and Application. Sage Publication, London. Tezbaşaran, A.A.(1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Türk Psikologlar Derneği, Ankara.
Dersin Amacı Uygulamalı Psikolojinin kapsamındaki alanlarda sıklıkla kullanılan test ve ölçekleri tanımak, nasıl uygulandığını öğrenmek ve test sonuçlarının raporlama becerisini kazanmak.
Dersin Özeti

Psikolojik testlere ve ölçeklere ilişkin temel kavramların açıklanması, tarihçesi ve etik konular ile bu testlere ilişkin yaklaşımların anlaşılması ve nasıl uygulanacağı ile ilgili uygulamaların yapılması, testlerin raporlanma becerilerinin kazandırılması.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Psikolojik testler ve değerlemeye ilişkin kavramları anlamak,

2.       Tarihsel arka planına ve etik konulara hakim olmak,

3.       Testlerin bilimsel ve istatiksel yönlerini kavramak,

4.       Farklı test türlerini ve içeriklerini öğrenmek,

5.       Uygun alana yönelik uygun testleri seçebilmek ve uygulayabilmek,

6.       Testleri puanlama, değerleme ve raporlama becerisini kazanmak.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Psikolojik Test ve Değerleme Nedir?
2. Hafta Tarihsel, Kültürel ve Yasal-Etik Konular
3. Hafta Temel İstatistik Bilgileri
4. Hafta Psikolojik Testlere İlişkin Varsayımlar
5. Hafta Güvenirlik
6. Hafta Geçerlik
7. Hafta Kullanışlılık
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Test Geliştirme
10. Hafta Zekâ ve Ölçülmesi, Zekâ Testleri
11. Hafta Okul Öncesinde ve Eğitimde Değerleme
12. Hafta Kişilik Değerlemesi, Kişilik Değerleme Yöntemleri
13. Hafta Klinik ve Danışmanlık Amaçlı Değerleme
14. Hafta Nöropsikolojik Değerleme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) 3. İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) 4. Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 1 1 1 1 1
PY7) 7. Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 1 1 1 1 1
PY8) 8. Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 1 1 1 1 1
PY9) 9. Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 60
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 24
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 60
Kısa Sınavlar 0 0 0 9
Ara Sınavlar 0 0 0 11
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 16
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri