PSY 304

Yetişkin Psikopatolojisi

Dersin Adı: PSY 304 Yetişkin Psikopatolojisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi PSY 101 ve PSY102 derslerinden başarılı olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm.Psk. Faruk Bozkır
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı -Öztürk O.,Ruh Sağlığı ve Hastalıkları -TPD’nin Anormal Psikolojisi -Lehr, U. (1994). Yaşlanmanın Psikolojisi / Psychologie des Alterns, (Çev. Neylan Eryar), Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı: İstanbul.
Yardımcı Ders Kitabı Kalaycıoğlu, S., Tol, U. U., Küçükkural, Ö. & Cengiz, K. (2003). Yaşlılar ve Yaşlı Yakınları Açısından Yaşam Biçimi Tercihleri. Türkiye Bilimler Akademisi Raporları, sayı:5.
Dersin Amacı Dersin temel amacı teorik açıdan, öğrencilerin yetişkinlik ve yaşlılık süreci ile ilgili temel kavramları ve yaşamın bu evrelerinde görülen psikopatolojinin özelliklerini öğrenmesi; klinik bakış açısından ise yetişkinlikte ve yaşlılık sürecinde görülen psikopatoloji türlerini tanımaya, değerlendirmeye ve farklı müdahale yöntemlerine yönelik bilgi edinme
Dersin Özeti

Bu ders, yaşam boyu gelişim yaklaşımından hareketle yetişkinlik ve yaşlılık sürecinde normal-anormal ayırımı, yaşlılığı açıklayan kuramlar, ileri yetişkinlikte ve yaşlılık sürecinde görülen fizyolojik, duygusal, sosyal, zihinsel değişimler, psikolojik ve fizyolojik sorunları ayırt etme, psikolojik sorunlara müdahale etme vb konularda teorik bilgileri içermektedir.

 

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Karşılaştırmalı psikopatoloji kuramlarını açıklar
  2. Psikopatolojide kullanılan terminolojiyi tanır
  3. Tanımlanmış psikolojik bozuklukların nedenlerini açıklar
  4. Tanımlanmış psikolojik bozuklukların belirtilerini açıklar
  5. Tanımlanmış psikolojik bozuklukların tedavi biçimlerini açıklar

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı, amaçların tanıtımı
2. Hafta Psikopatoloji ve BDT`ye giriş
3. Hafta Şizofreni,Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklarının olgusal özellikleri
4. Hafta Bipolar bozukluğun olgusal özellikleri
5. Hafta Korku ve kaygı kavramları,Kaygı Bozuklukları
6. Hafta Obsesif - Kompulsif bozukluk
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Özgül fobi,Sosyal fobi,Panik bozukluk
9. Hafta Travma sonrası stres bozukluğu
10. Hafta Duygudurum Bozuklukları
11. Hafta Madde Kullanım Bozuklukları
12. Hafta Cinsel İşlev Bozuklukları ,Cinsel Kimlik Bozuklukları
13. Hafta Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler
14. Hafta Son Sınav
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 5
PY2) 2. Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 1 1 1 1 4
PY3) 3. İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. 1 1 1 1 5
PY4) 4. Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 1 1 1 1 4
PY5) 5. Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 1 1 1 1 5
PY6) 6. Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 1 1 1 1 4
PY7) Ara Sınav 1 1 1 1 5
PY8) 8. Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 1 1 1 1 4
PY9) 9. Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 1 1 1 1 5
PY10) 10. Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 1 1 1 1 4
PY11) 11. Nitel araştırma yöntemlerinden odak grup ve derinlemesine görüşme teknikleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur. 1 1 1 1 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 5
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 84
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 9
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 12
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri