PSY 303

Çocuk Psikopatolojisi

Dersin Adı: PSY 303 Çocuk Psikopatolojisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm.Hakan YILMAZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı - Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı (2008), Hekimler Yayın Birliği - Sigmund Freud: Psikopatoloji, Payel Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı - Editör: Prof.Dr. Aysel Ekşi: Ben Hasta Değilim (1999), Nobel Tıp Kitabevi - DSM – IV/TR - Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (2007), Hekimler Yayın Birliği, Ankara.
Dersin Amacı Öğrencilerin, çocukluk dönemi hastalıklarının bilimsel olarak kanıtlanmış ve desteklenen tanı tedavi ve müdahelerleri hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlar.
Dersin Özeti

Bu derste çocukluk çağı psikopatolojisinin değerlendirilmesi ve klasifiye edilmesi incelenecektir. Derste ayrıca, araştırmalarla desteklenmiş, çocukluk çağı sorunlarını önleyici ve tedavi edici yaklaşımlara da yer verilecektir. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

Çocuklarda anormal davranışın farklı açıklamalarını tanımlayabilir ve özelliklerini tartışabilir.

Tanı Ölçütleri sistemini tanımlayabilir, özelliklerini açıklayabilir, problemleri tartışabilir.

Çocuklarda psikolojik hastalıkları tanımlayabilir, belirtileri açıklayabilir.

Çocuklarda psikolojik hastalıkların temelini açıklayan teorileri açıklayabilir ve tartışabilir.

Çocuklarda psikolojik hastalıkları birbirinden ayırt eden özelliklerini tanımlayabilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş: Sınıflandırma değerlendirme
2. Hafta Zeka Geriliği
3. Hafta Öğrenme Güçlüğü
4. Hafta Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
5. Hafta Ergenlerde Madde Kullanımı Bozukluğu
6. Hafta Çocuklarda Duygu-Durum Bozuklukları
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Çocuklarda Kaygı Bozuklukları
9. Hafta Çocuklukta Sosyal Soyutlanma
10. Hafta Çocukluk Başlangıçlı Şizofreni
11. Hafta Zihinsel Engellilik
12. Hafta Çocuk İstismarı
13. Hafta Sağlığa Bağlı Bozukluklar
14. Hafta final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Çocukluk döneminde normal ve normal dışı davranışların neler olduğunu tanımlarlar. 3 3 4 5 5
PY2) PY 02 Çocukluk dönemi bozukluklarının etiyolojisini ve yaygınlığını açıklarlar. 5 5 4 4 4
PY3) PY 03 Psikoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki etik değerlere bağlı olarak kullanır. 4 4 5 5 5
PY4) PY 04 Çocukluk dönemi bozukluklarının tanı kriterlerinin neler olduğunu açıklarlar. 3 3 4 4 4
PY5) PY 05 Karşılaştığı sorunları ve problemleri bilimsel yöntemler ve araçlar doğrultusunda analiz eder. 3 4 4 5 5
PY6) PY 06 Bilgi ve donanımların ışığında yaratıcı, eleştirel ve dinamik bir şekilde düşünür, soru sorar, yorum yapar. 3 4 4 5 5
PY7) PY 07 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Psikoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki etik değerlere bağlı kalarak kullanır. 5 5 5 4 4
PY8) PY 08 Bir problemin olası farklı çözümlerini saptama, analiz etme, değerlendirme, karar verme ve uygulama becerisine sahiptir. 5 5 4 4 4
PY9) PY 09 Psikolojinin alt alanlarındaki ve/veya farklı bilimsel disiplinlerdeki bilgileri kullanma konusunda açık fikirlidir. 3 3 3 4 4
PY10) PY 10 Psikoloji alanına ait güncel ders materyalleri ile desteklenmiş ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 3 4 4 5 5
PY11) PY 11 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında analiz yapma ve uygulama amacıyla kullanır. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 84
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 4
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 12
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri