PSY 302

Fizyolojik Psikoloji

Dersin Adı: PSY 302 Fizyolojik Psikoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi PSY 101 Psikolojiye Giriş-I ve PSY 102 Psikolojiye Giriş-II derslerini almış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olma
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm.Psk. Hakan YILMAZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Carlson, N. R. (2011). Fizyolojik Psikoloji: Davranışın Nöral Temelleri (8. baskı, Çeviri Editörü, Muzaffer Şahin). Nobel Akademik Yayıncılık. Öktem, Ö. (2006) Davranışsal Nörofizyolojiye Giriş. Palme Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin amacı beyinin yapı, işleyiş ve davranışsal süreçlerin kontrolündeki işlevlerinin bütünlük içerisinde anlaşılmasına olanak sağlayacak temellerin oluşturulması ve çeşitli davranışsal süreçlerin fizyolojik kökenleriyle ilgili bilgilerin kazandırılmasıdır.
Dersin Özeti

Ders kapsamında sinir sisteminin yapı ve işleyişi ile bilişsel faaliyetler, duyum ve algı gibi karmaşık davranışsal süreçler arasındaki ilişki hakkındaki kuramsal ve görgül bilgiler yer almaktadır.  

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Sinir sisteminin yapı taşlarını ve nöranlar arası iletim sürecini bilir.
  2. Davranışın nöral aktivitenin moleküler, hücre ve sistem düzeyindeki faaliyetlerinin bir ürünü olduğunu kavrar.
  3. Sinir sisteminin genel organizasyonu ile beynin anatomisi hakkında temel bilgi düzeyine sahiptir.
  4. Beyindeki yapılar ve çeşitli davranışsal süreçler arasındaki ilişkiyi kavrar.
  5. Beyinde meydana gelen bozuklukların yol açtığı davranışsal sorunlara aşinadır.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Fizyolojik psikolojinin tarihçesi ve genel tanıtımı
2. Hafta Nöronlar ve işlevleri
3. Hafta Sinir sisteminin nöroanatomisi
4. Hafta Kimyasal maddelerin nörotransmisyon sürecine etkileri ve davranış
5. Hafta Fizyolojik psikolojide araştırma yöntemleri ve ilgili teknoloji
6. Hafta Hormonlar ve Davranış
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Uyku ve biyolojik ritimler
9. Hafta Davranış bozuklukları, şizofreni
10. Hafta Davranış bozuklukları, duygudurum bozuklukları ve kaygı
11. Hafta Nörolojik bozukluklar
12. Hafta Öğrenme ve bellek
13. Hafta Duygular
14. Hafta final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 5
PY2) 2. Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 1 1 1 4 1
PY3) 3. İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. 1 1 3 1 1
PY4) 4. Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 1 1 3 1 1
PY5) 5. Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 1 1 1 4 1
PY6) 6. Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 1 1 1 4 1
PY7) 7. Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 1 1 3 1 1
PY8) 8. Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 1 1 1 1 5
PY9) 9. Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 1 1 1 4 1
PY10) 10. Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 1 1 3 1 1
PY11) 11. Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 1 1 1 1 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 38
Uygulamalı Ders 0 0 0 37
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 40
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 25
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 40
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri