PSY 301

Kişilik Kuramları ve Bireysel Farklılıklar

Dersin Adı: PSY 301 Kişilik Kuramları ve Bireysel Farklılıklar
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi PSY 101 Psikolojiye Giriş-I ve PSY 102 Psikolojiye Giriş-II derslerinde başarılı olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç.Dr.Muharrem Aliyev
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Banu Yazgan İnanc, Esef Ercüment Yerlikaya: Kişilik Kuramları
Yardımcı Ders Kitabı Nergüz Bulut Serin; Gürses Topses: Psikolojik Danışma ve Kişilik Kuramları, Nobel Yayınları
Dersin Amacı Tarihsel bağlamı içerisinde kişiliği açıklamak için geliştirilmiş temel kişilik teorilerini ve perspektiflerini açıklamak. Farklı kişilik kuramlarını etkileyen bilimsel, sosyal, biyolojik, kültürel ve tarihsel değişkenleri kritik olarak değerlendirebilmek.
Dersin Özeti

Kişilik kuramlarının tarihçesi, normal gelişime yönelik açıklamaları ve psikopatolojinin etiyolojisini ele alışları incelenir. 

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

Varoluşçu yaklaşımı açıklar

Ayırıcı özellik yaklaşımını açıklar

Biyolojik yaklaşımı tartışır

Davranışçı yaklaşımı anlatır

Sosyal bilişsel kuramı tanır

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kişilik Kuramlarına Giriş
2. Hafta Psikanalitik Perspektif I, Freud: Klasik Psikanaliz
3. Hafta Psikanalitik Perspektif II, Jung: Analitik Psikoloji
4. Hafta Psikanalitik –Sosyal Perspektif I, Adler: Bireysel Psikoloji
5. Hafta Psikanalitik –Sosyal Perspektif II, Eriskon: Psikososyal gelişim
6. Hafta Psikanalitik –Sosyal Perspektif III, Horney: Kişilerarası Psikanalitik Teori
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Trait Yaklaşımı, Allport
9. Hafta Öğrenme Bakış Açısı, Skinner ve Staats
10. Hafta Bilişsel Sosyal Öğrenme Perspektifi, Mischel ve Bandura
11. Hafta Kelly: Bireysel İnşa Teorisi
12. Hafta İnsancıl Perspektif, Rogers: Birey Merkezli Teori
13. Hafta Maslow: İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi
14. Hafta FİNAL
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 5 4 3 4 4
PY2) Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 4 5 4 4 4
PY3) İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. 4 3 5 4 4
PY4) Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 4 4 4 5 5
PY5) Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 5 4 5 4 5
PY6) Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 2 3 2 3 4
PY7) Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 1 1 3 4 1
PY8) Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 1 1 1 3 1
PY9) Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 1 1 3 4 1
PY10) Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 1 1 3 1 1
PY11) Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser 1 1 2 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 5
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 84
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 9
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 12
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri