PSY 210

Psikolojide Uygulamalar I

Dersin Adı: PSY 210 Psikolojide Uygulamalar I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 1
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç.Dr.Muharrem ALİYEV
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Santrock J, Yaşam Boyu Gelişim, Nobel Yayınevi, 2012 Boyd D, Bee H, Çocuk Gelişim Psikolojisi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2009 Bekir,Onur.Ergenlik Psikolojisi.Maya Yay.1980. Yörükoğlu,AtALAY.Çocuk Ruh Sağlığı.Özgür Yay.1998. Dökmen,Üstün.İletişim Çatışma
Yardımcı Ders Kitabı Morris, Charles G., (2002). Psikolojiyi Anlamak. Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Dersin Amacı Öğrencilerin çalışma hayatı ve endüstri profile açısından ele alınan dört sektörde derinlemesine bilgi kazanmasını sağlayacaktır. Bunlar arasında, Finansal, Bilişim ve İletişim Teknolojileri, Sosyal ve son olarak gelişmekte olan sektörler yer almaktadır. Öğrencilere sektörel bilginin yanı sıra, endüstri ile ilgili en güncel bilgilere ulaşabilmeleri için
Dersin Özeti

Öğrencilerin Psikoloji Alanında Yer Alan sektörlere yönelik  uygulama yaparak  başarılı hale gelmeleri.

 

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

 İletişim ve türleri..

Kişiler Arası İletişim Çatışmaları ve giderilmesi.

Pozitif düşünme sisteminin yapısallaştırılması.

Empati kurmanın kişiler arası ilişkilerdeki önemi.

İnsan ilişkileri.

Diksiyon ve güzel konuşma.

Kurumlara katılanlar ve uygulama alanları.

Çalışma gruplarının oluşturulması.

Çocuklara yönelik danışma esaslarının belirlenmesi.

Ergenlere yönelik danışma esaslarının belirlenmesi.

Yetişkinlere yönelik danışma esaslarının belirlenmesi.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kişilik özellikleri ve türleri.
2. Hafta İletişim ve türleri..
3. Hafta Kişiler Arası İletişim Çatışmaları ve giderilmesi.
4. Hafta Pozitif düşünme sisteminin yapısallaştırılması.
5. Hafta Empati kurmanın kişiler arası ilişkilerdeki önemi.
6. Hafta İnsan ilişkileri.
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Diksiyon ve güzel konuşma.
9. Hafta Kurumlara katılanlar ve uygulama alanları.
10. Hafta Çalışma gruplarının oluşturulması.
11. Hafta Çocuklara yönelik danışma esaslarının belirlenmesi.
12. Hafta Ergenlere yönelik danışma esaslarının belirlenmesi.
13. Hafta Yetişkinlere yönelik danışma esaslarının belirlenmesi.
14. Hafta final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek 3 4 5 4 4
PY2) Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek 4 4 4 4 4
PY3) Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek 5 4 5 4 5
PY4) Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. 3 4 3 4 3
PY5) 5. Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 3 4 3 4 3
PY6) Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 4 3 4 3 4
PY7) Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 4 3 4 3 4
PY8) Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 3 4 3 4 3
PY9) Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak 3 3 4 4 4
PY10) Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 4 3 4 3 4
PY11) Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 4 3 4 3 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 28
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 11
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 10
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 15
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri