PSY 207

Araştırma Yöntemleri I

Dersin Adı: PSY 207 Araştırma Yöntemleri I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr.İsmail ÖZÇELİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Prof.Dr.Niyazi Karasar: Bilimsel Araştırma Yöntemleri Birsen Gökçe: Bilimsel Araştırma Yöntemleri, A.Aziz: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri
Yardımcı Ders Kitabı İ.Esen Yıldırım: Kamuoyu Araştırmaları Çeşitli yazarlar: Kamuoyu Araştırmaları
Dersin Amacı Bu dersin amacı lisans eğitimi gören öğrencilere bilimsel araştırma yöntemlerinin niceliksel ve niteliksel boyutlarıyla kavratılmasıdır. Yine bu dersin amacı lisans öğrencilerinin yapacakları bilimsel çalışmalarda onlara sağlam ve kabul edilebilir bir zemin hazırlamaktır.
Dersin Özeti

Derste bilimsel araştırma, araştırmanın basamakları, temel kavramlar, yöntem bilimdeki yaklaşımlar, veri toplama teknikleri ile araştırmanın raporlaştırılmasına ilişkin bilgiler verilmektedir.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)      Yöntembilimin ilkelerini kavramak

2)      Bilgi ve bilim alanlarını tanımak

3)      Bilimin sınıflandırılması konusunu kavramak

4)      Yöntem kavramı ve aklın işleyiş kuralları ile akıl yürütme biçimleri konusunda bilgi sahibi olmak

5)      Bilimsel yöntemlerin temel kavramlarını değişken, teori, hipotez, yasa vb. tanımak ve kullanmak

6)      Araştırma teknikleri ve bilgi toplama biçimleri konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmak

7)      Bilim ahlakı konusunda temel bir bilgiye sahip olmak

 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Genel giriş. Bilgi bilim ve ontoloji konularının kavranması,
2. Hafta Bilimin tanımı ve nitelikleri
3. Hafta Yöntem kavramı ve aklın işleyiş kuralları
4. Hafta Yöntem kavramı ve akıl yürütme biçimleri
5. Hafta Yöntembilimin temel kavramları: Kavram,olay,olgu,değişken
6. Hafta Yöntembilimin temel kavramları: Sayıtlı, hipotez, kuram, yasa
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Bilimsel araştırma tipleri
9. Hafta Bilimsel araştırmanın aşamaları I
10. Hafta Bilimsel araştırmanın aşamaları II
11. Hafta Bilim ve veri toplama teknikleri I
12. Hafta Bilim ve veri toplama teknikleri II
13. Hafta Rapor yazma
14. Hafta final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Yöntem bilimin ilkelerini kavramak 5 5 5 4 5
PY2) PY 02 Bilgi ve bilim alanlarını tanımak 4 5 5 4 5
PY3) PY 03 Bilimin nitelikleri konusunda bilgi sahibi olmak 4 5 4 5 4
PY4) PY 04 Bilimin sınıflandırılması konusunu kavramak 4 5 4 5 4
PY5) PY 05 Yöntem kavramı ve aklın işleyiş kuralları ile akıl yürütme biçimleri konusunda bilgi sahibi olmak 4 5 4 5 4
PY6) PY 06 Bilimsel yöntemlerin temel kavramlarını değişken, teori, hipotez, yasa vb. tanımak ve kullanmak 4 5 4 5 4
PY7) PY 07 Araştırma teknikleri ve bilgi toplama biçimleri konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmak 5 4 5 4 5
PY8) PY 08 Bilim ahlakı konusunda temel bir bilgiye sahip olmak 4 5 4 5 4
PY9) PY 09 Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek 5 4 5 4 5
PY10) PY 10 Araştırma projelerinde literatür araştırma tekniklerini kullanabilmek 5 4 5 4 5
PY11) PY 11 Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak 5 4 5 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 56
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 9
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 12
Toplam İş Yükü (Saat) 175
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri