PSY 206

Sosyal Psikoloji II

Dersin Adı: PSY 206 Sosyal Psikoloji II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi SOSYAL PSİKOLOJİ 1
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm.Psk.Serra Görgün
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Salih Güney: Sosyal Psikoloji, Nobel Yayın Dağıtım
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Sosyal psikolojinin doğuşu, tarihsel gelişimi, alanı, sosyal psikolojinin yöntemleri, birey ve sosyo-kültürel ortam (çocukta rol özdeşimi, kalıplama-yönlendirme, sembol kullanma, tercih gelişimi, psiko-analitik görüş ), sosyalleşme, kültür ve kişilik (ahlak gelişimi, ceza ve vicdan gelişimi), kültür-kişilik ilişkileri ve çeşitli teoriler, sosyal değişme
Dersin Özeti

Sosyal Bilimlerdeki gelişmelerden önemli bir alanı oluşturan Sosyal Psikoloji, toplumsal gelişme–değişme etkileşimle doğrudan ilişkili olan iletişim bilimlerinin vazgeçilmez bir ilgi alanını oluşturmaktadır. Dersin kapsamı içinde, alan iletişim bilimleri kapsamında bilgilendirici ve alan araştırmalarının yapılabileceği, iletişim becerilerini artırıcı, sosyal olguların aktarılması amaçlanmıştır. Sosyal Psikolojinin tarihsel gelişimi, konuları, yaklaşımı, yöntemleri, sosyal etki ve uyma davranışının incelenmesi, kişilik-algı-tutumlar, tutum değiştirme, önyargı, iletişim ve propagandanın uygulamalı çerçevesinde tutumlar, toplumsal roller, statü, otorite, gruplar arası iletişim, kültür gibi konular ele alınmaktadır.
 

 
 

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-    Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek, mesleğinin etik ilkelerini benimsemiş bir birey olabilme.

2-    Sosyal psikolojinin kuramsal bilgilerini çok çeşitli hizmet alanlarında uygulayabilme.

3-    İnsanın sosyal davranışlarına çok yönlü bakabilme, gözlemleyebilme ve açıklayabilme becerisi.

4-    Evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar yapabilme.

5-    Sosyal psikolojik araştırma verilerini ileri düzeyde analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.

6-    Sosyal psikolojinin çalışma konularında uygun araştırma deseni oluşturabilme, deney tasarlayabilme ve uygulayabilme.

7-      Sosyal psikoloji alanında ileri düzeyde kuramsal bilgi sahibi olabilme

 
 
 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Saldırganlığın tanımlanması ve bu konudaki farklı kuramsal bakış açıları
2. Hafta Saldırgan davranışları açıklayan kuramsal yaklaşımlar (İç güdü kuramları, öğrenme kuramları, engellenme-saldırganlık kuramları)
3. Hafta Diğergam davranışın tanımlanması ve bu konudaki farklı bakış açıları
4. Hafta Diğergam davranışın kişisel ve durumsal belirleyicileri
5. Hafta Grup dinamikleri: grubun yapısı, grupların oluşumu
6. Hafta Grup dinamikleri: gruplarda karar verme, çatışma
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Liderlik: özellikleri, lider ve yönetici, liderlik kuramları, bu konudaki yeni yaklaşımlar
9. Hafta Önyargı (duygusal bileşen): tanımlar, açık, örtük, modern önyargı
10. Hafta Kalıp yargı (bilişsel bileşen): Yüklemler, toplumsal cinsiyetin etkileri
11. Hafta Ayrımcılık (davranışsal bileşen): açık, örtük ayrımcılık, karşıt ayrımcılık, simgesel yardım
12. Hafta Önyargı, kalıp yargı ve ayrımcılığı açıklayan kuramsal yaklaşımlar
13. Hafta Kültür: tanımlar, tipleri, kültürel çeşitlilik, kültür ve benlik ve kimlik
14. Hafta Sosyal psikolojinin uygulama alanları (klinik, sağlık, gelişim)
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Sosyal psikolojinin ileri düzey kuram ve kavramlarını tanımlar. 5 5 5 5 5
PY2) PY 02 Sosyal Psikoloji yöntem ve yaklaşımları hakkında bilgilenmeyi sağlamak. Sosyal psikolojide etkin sosyal bilimcilerin katkılarını ortaya koymak 5 5 5 5 5
PY3) PY 03 Sosyal Psikolojik yaklaşım becerisi geliştirme 5 5 5 5 5
PY4) PY 04 Grup dinamiklerini ve gruplar arası ilişkilerin dinamiklerini bilir. 5 5 5 5 5
PY5) PY 05 Grup içi ve gruplar arası çatışma ve çatışmanın çözümü hakkında bilgi kazanır. 4 5 5 5 5
PY6) PY 06 Liderlik üzerinde belirleyici olan bireysel ve çevresel faktörleri bilir. 5 5 5 5 5
PY7) PY 07 Önyargı ve ayrımcılığın kökenlerini bilir. 5 5 5 5 5
PY8) PY 08 Sosyal psikoloji alanında sahip olduğu ileri düzeydeki bilgiyi farklı psikolojik süreçleri/durumları açıklamak için kullanır. 5 5 5 5 5
PY9) PY 09 Saldırganlık konusundaki teorik bilgisiyle kişiler arası ilişkileri yorumlar. 5 5 5 5 5
PY10) PY 10 Tutumlar ve tutum değişimine ilişkin edindiği bilgileri çevresini ve günlük yaşamı yorumlarken kullanır. 5 5 5 5 5
PY11) PY 11 Önyargı ve ayrımcılık konusunda elde ettiği bilgi birikimine dayanarak bireysel ve toplumsal olayları yorumlar. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 45
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 9
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 12
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri