PSY 204

Gelişim Psikolojisi II

Dersin Adı: PSY 204 Gelişim Psikolojisi II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi PSY 203 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I DERSİNİ ALMIŞ VE DEVAM ZORUNLULUĞUNU YERİNE GETİRMİŞ OLMAK
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç.Dr.Kamala Kahramanova
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Örgütsel Gelişme, Örgüt Psikolojisi, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi konusundaki tüm güncel kitap ve dergiler.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Ergenlik ve ölüme kadar olan yaşam süresinde her bir gelişim dönemine özgü fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal değişiklikleri açıklamaktır.
Dersin Özeti

Ergenlikten ölüme kadar olan sürede her bir yaşam evresine özgü fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal değişmeler ve özellikler hakkında temel bilgi aktarılmaktadır. Bunun yanı sıra tarihsel ve kültürel bağlamı içinde ölüm, gelişimin farklı dönemlerinde ölüm ve ölüme yönelik tutumlar ele alınmaktadır. Güncel araştırma bulguları da öğrencilerle karşılıklı etkileşime dayalı tartışma ortamı yaratılarak paylaşılmaktadır. 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Çocukluktan ergenliğe geçişi ve ergenliğin doğasını tanımlar.
  2. Ergenlikten yetişkinliğe geçiş sürecini tanımlar.
  3. Ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaş ve yaşlılık dönemindeki fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal gelişim özelliklerini açıklar.
  4. Ölümü tarihsel ve kültürel bağlamı içinde açıklar.
  5. Gelişimin farklı dönemlerinde ölüm ve ölüme yönelik tutumları tartışır.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Genel tekrar ve değerlendirme
2. Hafta Ergenliğin doğası
3. Hafta Ergenlikte fiziksel ve bilişsel gelişim
4. Hafta Ergenlikte sosyo-duygusal gelişim
5. Hafta Yetişkinliğe geçiş
6. Hafta Genç yetişkinlikte fiziksel ve bilişsel gelişim
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Genç yetişkinlikte sosyo-duygusal gelişim
9. Hafta Orta yaşta fiziksel ve bilişsel gelişim
10. Hafta Orta yaşta sosyo-duygusal gelişim
11. Hafta İleri yetişkinlikte fiziksel gelişim
12. Hafta İleri yetişkinlikte bilişsel gelişim
13. Hafta İleri yetişkinlikte sosyo-duygusal gelişim
14. Hafta final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek 4 4 4 5 5
PY2) PY 02 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek 5 5 5 4 4
PY3) PY 03 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek 4 4 5 5 5
PY4) PY 04 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. 4 5 5 5 5
PY5) PY 05 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak 3 3 3 3 3
PY6) PY 06 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak 4 4 4 4 4
PY7) PY 07 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, kat 4 4 4 4 4
PY8) PY 08 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek 4 4 4 3 3
PY9) PY 09 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak 4 5 5 5 5
PY10) PY 10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek 4 3 3 3 3
PY11) PY 11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 56
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 9
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 12
Toplam İş Yükü (Saat) 175
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri