PSY 203

Gelişim Psikolojisi I

Dersin Adı: PSY 203 Gelişim Psikolojisi I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Do.Dr.Kamala Kahramanova
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Santrock J, Yaşam Boyu Gelişim, Nobel Yayınevi, 2012 Boyd D, Bee H, Çocuk Gelişim Psikolojisi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2009
Yardımcı Ders Kitabı Morris, Charles G., (2002). Psikolojiyi Anlamak. Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Dersin Amacı Bu dersin amacı gelişim yaklaşımının temel özelliklerini ve döllenme ile ölüm arasındaki her bir gelişim dönemine özgü fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal değişiklikleri açıklamaktır.
Dersin Özeti

Gelişim psikolojisi alanının içerdiği temel kavramlar, araştırma yöntemleri, davranışın gelişimini açıklamaya yönelik kuramsal yaklaşımlar ve son olarak da doğumöncesi gelişimden ergenliğe kadar olan sürede her bir yaşam evresine özgü fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal değişmeler ve özellikler hakkında temel bilgi aktarılmaktadır. 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Gelişimde önemli süreçleri, dönemleri ve konuları tanımlar.
  2. Gelişimde yaşam boyu bakış açısının ayırıcı özelliklerini özetler.
  3. İnsan gelişimiyle ilgili temel kuramları açıklar.
  4. Evrimsel bakış açısını, gelişimin genetik temellerini ve kalıtım-çevre tartışmasını açıklar.
  5. Gelişim dönemlerine özgü fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal değişiklikleri açıklar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı, ders izlencesinin dağıtılması
2. Hafta gelişimin doğası
3. Hafta Gelişim kuramları
4. Hafta gelişimde araştırma
5. Hafta Doğum öncesi gelişim ve doğum
6. Hafta Bebeklikte fiziksel gelişim
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Bebeklikte bilişsel gelişim
9. Hafta Bebeklikte sosyo-duygusal gelişim
10. Hafta Çocukluk döneminde (okul öncesi) fiziksel ve bilişsel gelişim
11. Hafta Çocukluk döneminde (okul öncesi) sosyoduygusal gelişim
12. Hafta Çocukluk döneminde (okul çağı) fiziksel ve bilişsel gelişim
13. Hafta Çocukluk döneminde (okul çağı) sosyoduygusal gelişim
14. Hafta final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek 4 2 4 5 2
PY2) PY 02 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek 3 4 5 5 1
PY3) PY 03 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek 3 4 5 5 5
PY4) PY 04 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. 3 4 4 4 4
PY5) PY 05 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak 3 4 4 4 4
PY6) PY 06 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak 3 3 3 4 4
PY7) PY 07 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, kat 5 5 5 5 5
PY8) PY 08 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek 3 4 5 5 5
PY9) PY 09 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak 3 4 5 5 5
PY10) PY 10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek 2 2 2 2 2
PY11) PY 11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 52
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 14
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 56
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 9
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 12
Toplam İş Yükü (Saat) 171
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri