PSY 202

Öğrenme ve Bellek

Dersin Adı: PSY 202 Öğrenme ve Bellek
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç.Dr.Muharrem ALİYEV
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Alıcı, T. (2010). Öğrenmenin Bilimsel Temelleri. Palme Yayıncılık. Terry, W. S. (2011). Öğrenme ve Bellek (Çeviri Editörü, Banu Cangöz). Anı Yayıncılık.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere öğrenme psikolojisinin ileri düzey bilgilerini kullanma becerisi kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Öğrenmenin ilkeleri, alışma, duyarlılaşma, klasik koşullanma, Pavlov un koşullanma ve sönme, edimsel koşullanma. 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Edimsel ve klasik koşullamanın temel ilke ve işlemlerini listeler.
  2. Edimsel ve klasik koşullamanın temel ilke ve işlemlerini karşılaştırır.
  3. Öğrenme psikolojisinin psikolojinin diğer alt alanlarıyla ilişkisini kurar.
  4. Temel ilke ve işlemleri günlük yaşamdaki insan davranışlarını açıklamak için kullanır.
  5. Çevrenin davranışlar üzerindeki etkileriyle ilgili araştırma soruları üretir, bu soruları araştırma süreciyle yanotlanabilecek şekilde formule eder.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Öğrenmeye giriş
2. Hafta Tarihsel bakış açıları
3. Hafta Öğrenme ve sinirbilimi
4. Hafta Alışmak ve duyarlılaşmak
5. Hafta Koşullanma teorileri, klasik koşullanma
6. Hafta Koşullanmış davranışın doğası
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Edimsel Koşullanma
9. Hafta Sosyal öğrenme kuramı
10. Hafta İnsancıl öğrenme ve eştalt öğrenme
11. Hafta Tolman’ın amaçlı davranışçılık sistemi
12. Hafta Pekiştireç tarifeleri ve teorileri
13. Hafta Cezalandırma: Etkili ve Etkisiz Cezalandırmalar, cezalandırma üzerine araştırma delilleri
14. Hafta Kaçınma öğrenmesi, teorik ve pratik yaklaşımlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Öğrenmenin ileri düzey kuram ve kavramlarını tanımlar. 5 5 5 5 5
PY2) PY 02 Öğrenme alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 5 5 5 5 5
PY3) PY 03 Sinirlerin yapısı ile hücrelerin işlevlerini tanımlar. 3 5 5 5 4
PY4) PY 04 Fizyolojik süreçlerin davranış üzerindeki etkilerini tanımlar. 3 4 4 4 3
PY5) PY 05 Öğrenme kuramlarını tarif eder. 3 4 4 4 3
PY6) PY 06 Bellek türleri ve süreçlerini tanımlar. 3 4 4 4 3
PY7) PY 07 Öğrenme alanında sahip olduğu ileri düzeydeki bilgiyi farklı öğrenme süreçleri/durumları açıklamak için kullanır. 5 3 5 5 5
PY8) PY 08 Öğrenme teorilerinin yaklaşımlarını ayırt eder. 5 5 4 4 5
PY9) PY 09 Fizyolojik süreçlerin davranışlara etkisi ile ilgili temel bilgileri açıklar. 5 5 4 4 4
PY10) PY 10 Davranışçı öğrenme yöntemlerini ve sosyal öğrenme, bilişsel öğrenme, buluş yolu ile öğrenme, kurmaları ile ilgili bilgileri, çevresindeki öğrenme olaylarına uygular. 5 5 4 5 4
PY11) PY 11 Farklı bellek süreçlerinin nasıl çalıştığını açıklar. 5 4 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 50
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 9
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 9
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 12
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri