PSY 201

Bilişsel Psikoloji

Dersin Adı: PSY 201 Bilişsel Psikoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Elmar HUSEYNOV
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Okan Gazzaniga MS, Ivry RB, Mangun GR: Cognitive Neuroscience, The Biology of the Mind, New York, 2002 Gündüz: Bilişsel Psikoloji, Kaknüs Yayınları.2014
Yardımcı Ders Kitabı Morris, Charles G.:Psikolojiyi Anlamak, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 2002
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin bilişsel bilimde kullanılan temel kavram ve metodları tanımlaması ve açıklamasını sağlamaktır.
Dersin Özeti

Bilişsel sinir bilimin temel kavramları, beyin yapısı, görüntüleme teknikleri ve diğer bilişsel işlevlerden dikkat, algı ve bellek süreçleri.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

ÖÇ-1 Bilişsel psikolojinin ilgi ve uygulama alanlarını TANIMLAMAK(BİLGİ)

ÖÇ-2 Bilginin organizasyonu ve zihinsel temsili TANIMLAMAK (BİLGİ)

ÖÇ-3 Makalelerden verilen örneklerle zihinsel temsil konusunu irdelemek (KAVRAMA)

ÖÇ-4 Bilincin, algının ve dikkatin farklı durumlarını TANIMLAMAK(BİLGİ); KARŞILAŞTIRMAK(KAVRAMA)

ÖÇ-5 Bellek türlerini TANIMLAMAK(BİLGİ), KARŞILAŞTIRMAK(KAVRAMA)

ÖÇ-6 Bellek ile ilgili Araştırmaları İnceleme (KAVRAMA)

ÖÇ-7 Görsel Canlandırma ve Bellek Güçlendirme Tekniklerini TANIMLAMAK(BİLGİ)

ÖÇ-8 Kavram, sınıflandırma ve Dil Konusunu TANIMLAMAK(BİLGİ)

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Nöronlara giriş
2. Hafta Nöroanatomi ve nöropatoloji
3. Hafta Nöroanatomi
4. Hafta Araştırma yöntemleri
5. Hafta Nöron tekrar
6. Hafta Görsel sistemler
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Obje tanıma, Yüz tanıma
9. Hafta Bellek, Dikkat
10. Hafta Dil Yapısı ve Soyutlamalar
11. Hafta İmgeleme ve bilişsel psikoloji
12. Hafta Kavram Oluşturma, Mantık ve Karar Verme
13. Hafta Problem Çözme, Yaratıcılık Zekası
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Psikoloji alanında sahip olduğu ileri düzeydeki bilgiyi farklı psikolojik süreçleri/durumları açıklamak için kullanır. 4 4 4 2 4
PY2) Değişik öğrenme kuramlarını karmaşık öğrenme süreçlerini/ durumlarını açıklamak için kullanır. 1 4 5 3 2
PY3) Gelişimsel sorunları gelişim kuramları çerçevesinde analiz eder. 5 4 5 2 4
PY4) Bireyin yaşadığı sorunları toplumsal bağlamı içerisinde analiz eder. 3 4 5 3 5
PY5) istatistiksel analizleri farklı araştırma problemlerine uygular. 4 5 5 4 4
PY6) Psikolojik bozuklukları sınıflar. 4 4 3 4 4
PY7) Psikolojinin geleneksel kuramları ile güncel yaklaşımlar arasında bağlantılar kurarak ve karşılaştırarak, bunları analiz eder. 1 5 4 5 3
PY8) Psikoloji alanındaki yeni uygulamalarda karşılaşılan olası problemleri öngörür. 4 5 3 3 3
PY9) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4 5 1 4 3
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 13 2 1 39
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 9 0 3 27
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 1 16
Yari Yılsonu sınavı 1 28 1 28
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri