PSY 108

Sosyolojiye Giriş

Dersin Adı: PSY 108 Sosyolojiye Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr.İsmail Özçelik
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Enver Özkalp (2012): Sosyolojiye Giriş, Ekin Kitabevi
Yardımcı Ders Kitabı Nadir, Sugur (2013): Sosyolojiye Giriş, Anadolu Üniversitesi yayınları
Dersin Amacı Bu dersin temel amaci sosyolojinin temel kavramlarini ve niteliklerini diger bilim dallariyla olan iliskilerini genel çizgileriyle öğrencilere tanıtmak.
Dersin Özeti

Sosyolojinin bir bilim olarak ortaya çıkışı, sosyolojinin temel kavram ve kuramları, toplumsal yapı ve kültürel örüntülerin analiz edilmesi; sosyolojide kullanılan araştırma yöntem ve teknikleri üzerine bilgileri içermektedir. Kültür, toplumsal tabakalaşma, birey-toplum ilişkisi, farklı toplumsal eşitsizlik konulari ve birbirleriyle iliskileri incelenecektir.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

Sosyoloji bilimini tanımlayabilecek, sosyolojide temel yaklaşımları kavrayıp diger bilim dallariyla olan etkilesimi degerlendirebileceklerdir.

Sosyolojinin tarihçesi, sosyoloji de kullanilan bilimsel yöntemler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Sosyoloji teori ve araştırmalarının farklı alanlara nasıl uygulanabileceği konusunda bilgi sahibi olacaktır.

Kültür ve temel karakteristiklerini (Etnossentrizm, kültürel relativizm) karsilastirmali irledeleyebileceklerdir.

Toplumsallaşma süreçleri ve kurumları yetişkin toplumsallaşmasını açıklayabileceklerdir.

Aile, Ekonomi, din, dil ve siyasi kurumlar ve birbirleriyle iliskilerinin bilimsel açıklanışı hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Toplumsal gruplar, tabakalaşma, değişme ve etkenleri öğrenilecektir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sosyoloji Bilimi Sosoloji tanimi, Bilim Olarak Sosyolojinin Önemi, Sosyolojinin Diğer Bilim Dalları Arasındaki Yeri ve Etkileşimi, Psikolojinin Alanları
2. Hafta Sosyoloji Biliminde Araştırma Araştırma Nedir? Bilimsel Araştırmanın Planlanması, Betimsel Yöntemler, Deneysel Yöntemler, Korelasyon Yöntemi
3. Hafta Sosyolojinin Tarihçesi ve Temel Yaklaşımlar Sosyolojinin Öncüleri (Simon, August Comte), Tarihsel maddecilik ve Diyalektik, Diyalektik Düsüncesnin Gelisimi, Modern Sosyolojinin Kuruculari (Durkheim, Spencer, Weber), Modern Toplum Kuramlari, Postmodern Ku
4. Hafta Sosyoloji Geleneginde Yeni Yaklasimlar Sosyal Alisveris Kurami ve Feminist Kuram Postmodern Kuramlara Genel Bakış, Kültür
5. Hafta Kültür ve Toplum Klasik Sosyolojik Kuramda Kültür (Islevselci, Marksist Yaklasim, ),Cagdas elestirel yaklasimlarda külltür, Kültürün dinamiklari, Kültür ve Küresellesme
6. Hafta Toplumsallaşma Toplumsallasmanin Biyolojik Temeli, Toplumsallasma Süreci ve kurumlari, Benlik Kendilik
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Aile Kurumu ve Kadın Aile ile ilgili teorik yaklasimlar, Aile Türleri, Türk toplumunda aile yapisi (Kirsal, Kentsel, Gecekondu), Evlilik Biçimleri ve analizi, kadının aile icindeki konumu
9. Hafta Ekonomi Kurumu I Üretim Fonksiyonlari, İsbölümü, Değişim Tüketim
10. Hafta Ekonomi Kurumu II Dar ve genis anlamiyla üretim ve fonksiyonları
11. Hafta Eğitim Kurumu Dünya egitim sisteminde egilimler, Türk Milli Egitim sistemi
12. Hafta Din ve Toplum Dini temel alan teorik yaklaşımlar, Din ve Laiklik/toplumsal tabakalasma/Ekonomi/Siyaset/Aile/Toplumsal degisme
13. Hafta Siyaset ve Toplum Siyasal Kurumlar, Siyaset sosyolojisine iliskin temel kavramlar, Otorite Tipleri, Siyasete Iliskin sosyolojik Yaklasimlar (Islevselci, Cogulcu, Marksist Catismaci Yaklasim, Elit Teorisi) Küresellesme, Ulus devlet ve Avrupa Birligi
14. Hafta Nüfus Temel Kavramlar ve Ölcümler, Demografik degisme Kurami, Türkiye Nüfus Özellikleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4 3 4 3 4
PY2) Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 3 4 3 4 3
PY3) İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. 3 4 3 4 3
PY4) Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 3 4 3 4 3
PY5) Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 3 4 3 4 3
PY6) Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 3 4 3 4 3
PY7) Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 3 4 3 4 3
PY8) Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 3 4 3 4 3
PY9) Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak 3 4 3 3 4
PY10) Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 3 4 3 4 3
PY11) Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 13 0 4 75
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 9
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri