PSY 106

Felsefeye Giriş

Dersin Adı: PSY 106 Felsefeye Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Görv.Bilal Hatemi
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ahmet Arslan (2012) Felsefe, Adres Yayınları Ahmet Cevizci (2012) Felsefeye Giriş
Yardımcı Ders Kitabı Kazimierz Adjukiewiecz (1994): Felsefeye İlişkin Temel Kavramlar ve Kuramlar, Gündoğan Yayınları
Dersin Amacı Felsefenin temel kavramlarını ve niteliklerini diğer bilim dallarıyla olan ilişkilerini genel çizgileriyle öğrencilere tanıtmak.
Dersin Özeti

Felsefenin temel kavramlarını ve sorun ve sorularını, felsefe disiplinlerini ve aralarındaki bağlantıları incelemek. Ayırıcı özellikleriyle başlıca felsefi akımları birbirleriyle olan ilişkilerini sunarak felsefenin amaçlarını ve insan hayatina etki eden yönlerinin anlaşılmasını amaçlar. Ders sırasında ana hatlarıyla felsefe biliminin geçmişten bugünümüze uzanan yolculuğunun öğrenciler tarafından anlaşılması sağlanmaktadır.
 

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

Felsefenin kurucu, analitik, eleştirel ve bütünleştirici boyutunu tanımlayabilir olacaklardır.

Temel bilimsel bilginin kaynağı (örn. Akılcılık,  deneyimcilik, sezgicilik, sentezci), doğruluğu ve sınırları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Metafiziğin konusu ve alanları, ilk ilkelerin bilimi olarak metafiziği öğreneceklerdir.

Bilim felsefesinin konuları hakkında (mantıkçı pozitivist, yanlışlamacı bilim, devrimci bilim, çoğulcu bilim) bilgi sahibi olacaktır.

Etik ve türleri (teorik, normatif, teolojik) ve etiğin insan düşüncesi ve davranışına etkilerini öğreneceklerdir.

Siyaset Felsefesi ve problemleri, siyaset Felsefesinin metafizik ve epistemolojik boyutunu hakkında bilgiye dayalı yorum yapabileceklerdir.

Eğitim Felsefesinin temel akımlarını (idealist, realist, natüralist, pragmatist, egzistansiyalist) öğreneceklerdir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta FELSEFE NEDİR? Felsefenin Kurucu veya Bütünlestirici Boyutu, Felsefenin konulari ve alt alanlari, birey ve toplumsal alana katkilari, Flesefenin Belli Basli Disiplinleri
2. Hafta BİLGİ FELSEFESİ-I BILGI NEDIR? BİLGİNİN DOGRULUK PROBLEMİ Bilginin kuraminin klasik problemleri ve dogruluk problemi
3. Hafta BİLGİ FELSEFESİ-II BİLGİNİN KAYNAĞI PROBLEMİ Psikolojik, epistemolojik Versiyonlari Radikal/ilimli Ampriorizm ve radikal/ilimli Emprizm, Bılginin Sinirlari (Kazimierz 31-54)
4. Hafta BİLİM FELSEFESİ Bilim Felsefesinin konuları (Mantıkçı pozitivist bilim anlayışı, yanlışlamacı bilim görüşü, Devrimci ve çoğulcu bilim görüşü)
5. Hafta VARLIK FELSEFESİ-I Varlık Felsefesi nedir? Varlık Felsefesinin Problemleri, diğer bilimler ile ilişkileri, Varlık maddedir diyen anlayışlar
6. Hafta VARLIK FELSEFESİ-II Varlık Madde değildir diyen anlayışlar
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta AHLAK FELSEFESİ-I Değer, Olgu, Arzu
9. Hafta AHLAK FELSEFESİ-II Ahlaki davranisin kosullari, Özgürlük Problemi, ahlakta amaç ve araçlar, Ahlak kuramlarının sınıflandırılması
10. Hafta DİN FELSEFESİ-I Din Felsefesi nedir? Din felsefesinin diger din bilimleri ile arasındaki farklar, Tanrı’nın varlığı ve özellikleri, Tanrının varlığını kabul edenler (Teizm, Yaradancılık, Tüm- Tanrıcılık)
11. Hafta DİN FELSEFESİ-II Tanrının varligi lehine ileri sürülen kanitlar (Teolojik, Kozmolojik, Ontolojik), Tanrı tanımazcılık
12. Hafta EGİTİM FELSEFESİ Klasik Eğitim Felsefesinde akımlar (İdealist, Realist, Natüralist, Pragmatist, Egzistansiyalist) Analitik ve Eleştirel Eğitim Felsefesi
13. Hafta SİYASET FELSEFESİ- Siyaset Felsefesi nedir? Siyaset Bilimi, Siyaset Felsefesinin Problem ve Kavramlari, Devletin gerekliliği ve Anarşizm
14. Hafta final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1.Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 3 3 4 5 5
PY2) 2. Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 4 5 5 5 5
PY3) 3. Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 5 5 5 5 5
PY4) 4. Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 5 5 5 5 5
PY5) 5. Literatür tarama, metin okuma, yazma ve yorumlama becerisine sahiptir. 5 5 5 5 5
PY6) 6. Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 5 5 5 5 5
PY7) 7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. 5 5 5 5 5
PY8) 8. Eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 5 5 5 5 5
PY9) 9. Felsefe alanında edindiği bilgileri eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır. 5 5 5 5 5
PY10) 10. Felsefe alanında edindiği bilgi ve becerileri güncel olayları ele alırken değerlendirir. 5 5 5 5 5
PY11) 11. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 8 3 60
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 13 0 4 52
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 42
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 2 2 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 10
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 16
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri