PSY 105

Mesleki İngilizce I

Dersin Adı: PSY 105 Mesleki İngilizce I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Ahmet İsmail ÖZÇELİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Temel düzeyde yazılmış basılı ders metinleri ve internet üzerinden ulaşılabilinen ilgili İngilizce kaynaklar, dergiler.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bir bilim olarak Psikolojiye, psikolojide araştırma ve ölçmeye ait İngilizce terimlere ve kavramlara aşinalık kazandırma
Dersin Özeti

Genel psikoloji, psikolojide ölçme ve araştırma hakkında basit düzeyde yazılmış İngilizce içerikli metinlerde yer alan terim ve kavramların Türkçe karşılıklarıyla birlikte verilmesi, terimlerin belletilmesi, kavramların açıklanması. 

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Psikoloji biliminin temel İngilizce terimlerini tanır.
  2. Psikolojide ölçme, araştırma ve istatistikte kullanılan temel İngilizce terimleri tanır.
  3. Temel düzey İngilizce psikoloji ders metinlerindeki öğretilen alanlara ait terimleri belirtir
  4. Türkçe psikoloji derslerinde (ölçme, araştırma ve istatistik) karşılaştığı temel terimlerin İngilizce karşılıklarını belirtir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş; dersin içeriğini ve işlenme biçimini öğrencilere anlatma.
2. Hafta Psikoloji bilimini anlatan bir temel düzey metnin terimlerini çıkarma ve Türkçe karşılıkları ve anlamını açıklama
3. Hafta Bir bilim olarak psikolojiyi anlatan bir metnin terimlerini çıkarma ve anlamlarını açıklama
4. Hafta Bir bilim olarak psikolojiyi anlatan bir metnin terimlerini çıkarma ve anlamlarını açıklama
5. Hafta Bir bilim olarak psikolojiyi anlatan bir metnin terimlerini çıkarma ve anlamlarını açıklama
6. Hafta Psikolojide ölçme ve araştırmayla ilgili bir metin üzerinden terimlerin ve karşılık gelen anlamlarının işlenmesi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta İstatistik terimlerinin seçilen İngilizce metin üzerinden tanıtılması ve Türkçe karşılıklarının belirtilmesi
9. Hafta İstatistik terimlerinin seçilen İngilizce metin üzerinden tanıtılması ve Türkçe karşılıklarının belirtilmesi
10. Hafta İstatistik terimlerinin seçilen İngilizce metin üzerinden tanıtılması ve Türkçe karşılıklarının belirtilmesi
11. Hafta İstatistik terimlerinin seçilen İngilizce metin üzerinden tanıtılması ve Türkçe karşılıklarının belirtilmesi
12. Hafta İstatistik terimlerinin seçilen İngilizce metin üzerinden tanıtılması ve Türkçe karşılıklarının belirtilmesi
13. Hafta İstatistik terimlerinin seçilen İngilizce metin üzerinden tanıtılması ve Türkçe karşılıklarının belirtilmesi
14. Hafta final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 5 5 5 5 5
PY2) 2. Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 5 5 5 5 5
PY3) 3. İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) 4. Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 4 4 4 4 4
PY7) 7. Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 4 4 4 4 4
PY8) 8. Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 3 4 4 3 4
PY9) 9. Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 4 4 4 4 4
PY10) 10. Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini kullanır. 4 4 4 4 4
PY11) 11. Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 20
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 20
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 5
Ara Sınavlar 0 0 0 5
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 10
Toplam İş Yükü (Saat) 60
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri