PSY 104

Psikoloji için İstatistik II

Dersin Adı: PSY 104 Psikoloji için İstatistik II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi PSY103 Psikoloji için İstatistik I dersini almış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Muhammet Kamali
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Hüsnü Arıcı İstatistik Yöntemler ve uygulama Meteksan Basımevi, 2003 Yaşar Baykul İstatistik Metod ve Uygulamalar, Anı Yayınevi, 2004
Yardımcı Ders Kitabı Sümbüloğlu, V. & Sümbüloğlu, K.: Biyoistatistik, Hatiboğlu Yayınları, 2002 Canyüker, E. & Aşan, Z.: Parametrik Olmayan İstatistiksel Teknikler, T.C. Anadolu Üniversitesi, 2001
Dersin Amacı Bu dersin amacı, psikoloji alanında kullanılan istatistiksel yöntemlere dair temel bilgiyi öğretmektir.
Dersin Özeti

Bu ders kapsamında psikoloji alanında kullanılan istatistiksel yöntemlere yönelik temel bilgiler öğretilmektedir. Temel hipotez test etme ve psikolojik veri analizlerinin yürütülmesinin öğretilmesine ek olarak öğrencilere aşağıdaki istatistiksel testlere dair bilgi verilmektedir: Korelasyon, regresyon, ki-kare testi. Öğrenciler bu testlerin temelinde yatan temel ögelerin yanı sıra bu testleri yürütülmesini elle hesaplayarak yapacaklardır. Aynı zamanda öğrenciler bu testleri SPSS istatistik programında yürütmeyi öğreneceklerdir.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Psikolojik istatistikte yer alan temel kavramları betimleyebilecektir.

2.       Temel istatistiksel yöntemleri kavramsal ve sayısal olarak ifade edebilecektir.

3.       Psikolojik veriye doğru bir biçimde uygun istatistiksel tekniği uygulayabilecektir.

4.       Psikolojik verilerin analizinde elde edilen bulguları doğru bir biçimde yorumlayabilecektir.

5.       İstatistiksel analizleri ve sonuçları anlaşılır biçimde, hem yazılı hem de sözel olarak ifade edebilecektir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kolerasyon
2. Hafta Varyans analizine giriş
3. Hafta Z sokor ile hipotez test etme
4. Hafta Ki-kare yöntemini kullanma
5. Hafta T testi kullanılması
6. Hafta Regresyon analizi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Olasılık, Bazı temel kavramlar,Olasılık kanunları,Hesaplama kuralları,Permütosyon,Kombinasyon
9. Hafta Tesadüfi değişken, olasılık dağılımı ve beklenen değer, Random değişme, Random değişkenlerin sınıflanması, Olasılık dağılımı
10. Hafta Binom ve normal olasılık dağılımları, Bernoulli olasılık dağılımı,Binom olasılık dağılımı
11. Hafta İstatiksel kestirme, Örnekleme teknikleri, Kestirme
12. Hafta T dağılımı ve küçük örneklemden kestirme, T dağılımı,T dağılımının özellikleri,Serbestlik derecesi,T dağılımı tablosu,Aritmetik ortalamanın kestirilmesi
13. Hafta Hipotez testi, Hipotez testinin elemanları, Hipotez test etmede adımlar, Büyük ve küçük örneklemlerde hipotez testi
14. Hafta final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek 5 5 5 5 5
PY2) Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek. 5 5 5 5 5
PY3) Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek 3 3 3 3 3
PY4) Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. 3 3 3 3 3
PY5) Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmaklir. 3 3 3 3 3
PY6) Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak 5 5 5 5 5
PY7) Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, kat 5 5 5 5 5
PY8) Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek 5 5 5 5 5
PY9) Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak 5 5 5 5 5
PY10) Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek. 5 5 5 5 5
PY11) Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 104
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 2 2 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri