PSY 102

Psikolojiye Giriş II

Dersin Adı: PSY 102 Psikolojiye Giriş II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi PSY 101 Dersini almış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç.Dr.Muharrem ALİYEV
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Morgan T. Ciliford Psikolojiye giriş ders kitabı Eğitim Kitabevi 2009Atkinson, Rita L., Atkinson Richard C. (2008). Psikolojiye Giriş. Arkadaş Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı Morris, Charles G., (2002). Psikolojiyi Anlamak. Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, psikoloji alanını, ilgilendiği temel konularını kuramsal yaklaşımlar ve görgül araştırmalar çerçevesinde inceleyerek tanıtmaktır.
Dersin Özeti

Bu ders, psikolojinin temel konuları hakkında, başlıca kuramsal yaklaşımlara ve araştırmalara yer vererek bilgi aktarımını ve incelenen konuyla ilgili araştırma makalelerinin tartışılmasını kapsamaktadır. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

Psikoloji alanını ve ilgilendiği konuları açıklar.

Psikolojinin temel konularını, başlıca kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde tartışır.

Psikolojinin temel konularını, görgül araştırma örnekleri vererek açıklar.

Sözü edilen konular hakkında araştırma makalelerini tartışır.

Psikoloji biliminin davranışa olan etkilerini birey üzerinde açıklar.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Güdüler
2. Hafta Duygular
3. Hafta Yaşam Boyu Gelişim: Doğum-Öncesi, Bebeklik ve Çocukluk
4. Hafta Yaşam Boyu Gelişim: Ergenlik, Yetişkinlik, Yaşlılık
5. Hafta Kişilik: Tanımı, Açıklanması ve Ölçümü, Kuramsal Yaklaşımlar
6. Hafta Kişilik: Kuramsal Yaklaşımlar
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Normal Dışı Davranışlar
9. Hafta Normal Dışı Davranışlar
10. Hafta Terapiler
11. Hafta Sosyal Psikoloji
12. Hafta Stres ve Sağlık Psikolojisi
13. Hafta Toplumsal Cinsiyet ve Kültür
14. Hafta FİNAL
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek 2 3 3 4 5
PY2) Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek 2 3 4 5 5
PY3) Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek 2 3 4 5 5
PY4) Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. 2 3 4 5 5
PY5) Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak 2 3 4 5 5
PY6) Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak 3 2 4 5 5
PY7) Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, kat 3 2 5 4 5
PY8) Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek 3 2 5 5 4
PY9) Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak 2 3 4 5 5
PY10) Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek 2 3 4 5 5
PY11) Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak 3 2 4 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 60
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 50
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 43
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 10
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 17
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri