PSY 101

Psikolojiye Giriş I

Dersin Adı: PSY 101 Psikolojiye Giriş I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı DOÇ.DR.MUHARREM ALİYEV
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Morgan T. Ciliford (2009): Psikolojiye giriş ders kitabı Eğitim Kitabevi Atkinson, Rita L., Atkinson Richard C. (2008): Psikolojiye Giriş. Arkadaş Yayınları.
Yardımcı Ders Kitabı Morris, Charles G., (2002): Psikolojiyi Anlamak. Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Dersin Amacı Psikoloji biliminin ne olduğu, temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmak, daha sonraki yıllarda daha ayrıntılı olarak görecekleri konular üzerinde bir aşinalık oluşturmak dersin temel amacıdır.
Dersin Özeti

Bu ders psikoloji içerisindeki temel alanlara genel bir giriş sunarak psikolojinin insan davranışlarını ve düşüncelerini inceleyen bir bilim dalı olarak anlaşılmasını ve geliştirilmesini amaçlar. Ders sırasında psikoloji biliminin geçmişten bugüne uzanan yolculuğunun öğrenciler tarafından anlaşılması sağlanır.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Psikolojinin temel kavramlarını (duyum, algı, öğrenme, kişilik vb.) açıklar.     

2) Psikoloji biliminin tarihi gelişimindeki ekolleri, başlıca temsilcileri açıklar ve karşılaştırır.

3) Psikolojinin diğer bilimlerle ilişkisini açıklar.

4) İnsan davranışına etki eden psikolojik faktörleri analiz eder.

5) Kişilik oluşumu, kişilik teorileri ve kişilik ölçümleri ile ilgili süreçleri açıklar.

6) Davranışın oluşumunda etki eden psikolojik faktörler hakkında değerlendirme yapar.

7) Psikoloji biliminin temel kavramları ile davranışa olan etkileri birey üzerinde açıklar.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Psikolojinin temelleri
2. Hafta Psikolojinin felsefi temelleri
3. Hafta Psikoloji tarihi ve ekoller
4. Hafta Psikolojinin tanımı ve alt dalları
5. Hafta Psikolojinin kullandığı araştırma yöntemleri
6. Hafta Psikolojinin kullandığı araştırma yöntemleri (devam)
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Duyum ve algı psikolojisinin temel ilke ve yaklaşımları
9. Hafta Öğrenme psikolojisinin temel ilke ve yaklaşımları
10. Hafta Öğrenme psikolojisinin temel ilke ve yaklaşımları(devam)
11. Hafta Farklı bilinç halleri
12. Hafta Bilişsel psikolojinin temel ilke ve yaklaşımları
13. Hafta Bilişsel psikolojinin temel ilke ve yaklaşımları(devam)
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 3 3 4 5 5
PY2) 2. Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 5 3 5 4 4
PY3) 3. İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. 4 4 5 5 5
PY4) 4. Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 3 3 3 4 4
PY5) 5. Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 3 4 4 5 5
PY6) 6. Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 5 5 4 4 5
PY7) 7. Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 5 3 5 5 5
PY8) 8. Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 5 4 5 5 5
PY9) 9. Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 5 4 5 4 5
PY10) 10. Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 3 4 3 4 5
PY11) 11. Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 2 2 3 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 40
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 5
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 56
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 9
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 12
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri