PAT 208

Moleküler Patoteknoloji Teknikleri

Dersin Adı: PAT 208 Moleküler Patoteknoloji Teknikleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Patoloji Lab Tekn Uyg I,II,III
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ÖN LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Molecular pathology. Jonathan R. Salisbury.Taylor and Francis.2002 2. Diagnostic molecular pathology. Leonard DGB. Saunders. 2003 3. Moleküler biyolojide kullanılan yöntemler. Temizkan G.Nobel.2004
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Transkripsiyon, translasyon, hücre bölünmesi, hücre siklusu ve mayoz bölünmesi, sitogenetik, kalıtım kalıpları, mutasyonlar ve mutajenler, kromozomal anomaliler, kanserin moleküler metabolizması ve moleküler patolojide kullanılan yöntemler işlenir.
Dersin Özeti

Patoloji laboratuarlarında uygulanan immunfloresan, FISH, SISH, CISH, akım sitometrisi, WB, SB, PCR tekniklerinin temel özelliklerinin kavranarak meslek alanlarında uygulanması, uygulamada karşılaşılaşılabilecek problemlerin çözümlenmesi, sonuçların teknik açıdan değerlendirilmesi. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Moleküler patolojinin genel kavramlarını tanımlamak

2. İmmunohistokimyasal teknikleri tanımlamak ve sınıflandırarak uygulamak

3. Moleküler patolojide uygulanan tekniklerin farklarını ayırt etmek ve en sık kullanılan yöntemleri uygulayarak değerlendirmek.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Moleküler patolojiye giriş I
2. Hafta Moleküler Patolojiye giriş II
3. Hafta İmmunohistokimya teknikleri
4. Hafta İmmunohistokimya teknikleri
5. Hafta İmmunohistokimya teknikleri
6. Hafta İmmunohistokimya teknikleri
7. Hafta FISH, CISH tekniği
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta ISH`da problemler ve çözümleri
10. Hafta Flow sitometri
11. Hafta PCR
12. Hafta WB, SB, NB
13. Hafta Transmisyon elektron mikroskobisi için doku takibi
14. Hafta Scaning elektron mikroskobisi için doku takibi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 4 5 4 1 1
PY2) PY 02 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve sorunları tanımlar, çözüm için sorumluluk alır. 5 4 4 1 1
PY3) PY 03 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 4 5 4 1 1
PY4) PY 04 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 3 4 5 1 1
PY5) PY 05 Patoloji Laboratuvar Teknikleri ile ilgili konulardaki temel bilgi ve becerilerini kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 5 3 4 1 1
PY6) PY 06 Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik ilkelere, demokrasiye ve insan haklarına uygun davranır. 3 4 5 1 1
PY7) PY 07 İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 4 5 3 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 4 52
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 13 0 4 52
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 1 1
Yari Yılsonu sınavı 1 0 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 158
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri