PAT 207

Adli Patoloji

Dersin Adı: PAT 207 Adli Patoloji
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ÖN LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Forensic Pathology Reviews TSKO michael, 2005 Oppurtunities in Forensic Science Careers, Anita Hufft, VGM Career Books, 2001
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Ölüm, somatik ölüm, hücresel ölüm tanımı; beyin ölümü, postmortem değişiklikler, pütrefakasyon, sabunlaşma, mumifikasyon, maserasyon tanımı ve özellikleri, Adli patolojide temel kavramları tanımlar, Adli ve cerrahi otopsi farklarını açıklar.
Dersin Özeti

Otopsiden elde edilen organ örneklerinde, adli ve araştırma amaçlı makroskobik ve mikroskobik incelemeler

Canlılardan elde edilen doku örneklerinde araştırma amaçlı mikroskobik incelemeler

Hazır blok ve lam örneklerinde mikroskobik incelemeler

Rutin ve özel histokimyasal boyalar

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Adli patolojide temel kavramları tanımlar

2. Adli ve cerrahi otopsi farklarını açıklar

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 80
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ölüm, somatik ölüm
2. Hafta Hücresel ölüm tanımı, beyin ölümü
3. Hafta Postmortem değişiklikler
4. Hafta Kokuşma, sabunlaşma, mumyalaşma, maserasyon
5. Hafta Cerrahi otopsi
6. Hafta Adli otopsi
7. Hafta Adli otopsi ve cerrahi otopsi farkları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Adli ve cerrahi otopside kullanılan araç ve gereçler
10. Hafta Otopsi salonu
11. Hafta Özellikli adli otopsiler
12. Hafta Suda boğulma, zehirlenmeler, elektrik çarpması
13. Hafta Adli otopsi raporları
14. Hafta Makroskopik ve mikroskopik ölüm nedeni
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 4 5 1 1 1
PY2) PY 02 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve sorunları tanımlar, çözüm için sorumluluk alır. 5 4 1 1 1
PY3) PY 03 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 4 5 1 1 1
PY4) PY 04 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 3 4 1 1 1
PY5) PY 05 Patoloji Laboratuvar Teknikleri ile ilgili konulardaki temel bilgi ve becerilerini kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 5 3 1 1 1
PY6) PY 06 Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik ilkelere, demokrasiye ve insan haklarına uygun davranır. 3 4 1 1 1
PY7) PY 07 İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 4 5 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 13 0 2 26
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 13 0 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 1 1
Yari Yılsonu sınavı 1 0 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 106
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri