PAT 204

Özel Sitoteknoloji II

Dersin Adı: PAT 204 Özel Sitoteknoloji II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Özel Sitoteknoloji I
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ÖN LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ŞİVİLOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1- Edmund S. Cibas. Cytology. Giagnostic Principles and Clinical Correltates. Saunders, Philadelphia, 2009 2-Marluce Bibbo. Comprehensive Cytopathology. Saunders &Elsevier. 2008
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Organ ince iğne aspirasyon biyopsi (İİAB) sitolojilerinde normal ve patolojik hücrelerin sitomorfolojik özellikleri içerir.
Dersin Özeti

Farklı organardan elde edilen aspirasyon materyallerinin sitoprepeperasyonunu yapabilmeyi öğrenmek

Dersin Öğrenim Çıktıları

1

Prostat aspirasyonu sitolojilerinin sitopreperasyonunu yapar

2

Karaciğer ve pankreas aspirasyon sitolojilerinin sitopreperasyonunu yapar

3

Yumuşakı doku aspirasyonsitolojilerinin sitopreperasyonunu yapar

4

Lenf nodu aspirasyonu sitolojilerinin sitopreperasyonunu yapar

5

Tiroit aspirasyon sitolojilerinin sitopreperasyonunu yapar

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) yöntemi I
2. Hafta İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) yöntemi II
3. Hafta Tiroid İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB)
4. Hafta Lenf nodları İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB)
5. Hafta Meme İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) I
6. Hafta Meme İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) II
7. Hafta Prostat İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yumuşak doku İnce iğne aspirasyon biyopsisi
10. Hafta Tükrük bezleri İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB)
11. Hafta Baş-boyun İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB)
12. Hafta Deri lezzyonlarında İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB)
13. Hafta Karaciğer-pankreas İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB)
14. Hafta Böbrek-adrenal bez İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) Akciğer İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB)
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 4 5 4 4 5
PY2) PY 02 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve sorunları tanımlar, çözüm için sorumluluk alır. 5 4 4 3 4
PY3) PY 03 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 4 5 4 4 3
PY4) PY 04 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 3 4 5 4 5
PY5) PY 05 Patoloji Laboratuvar Teknikleri ile ilgili konulardaki temel bilgi ve becerilerini kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 5 3 4 5 3
PY6) PY 06 Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik ilkelere, demokrasiye ve insan haklarına uygun davranır. 3 4 5 3 4
PY7) PY 07 İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 4 5 3 4 5
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 4 52
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 13 0 4 52
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 1 13
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 1 1
Yari Yılsonu sınavı 1 0 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 119
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri