PAT 203

Özel Sitoteknoloji I

Dersin Adı: PAT 203 Özel Sitoteknoloji I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Genel Sitoteknoloji
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ÖN LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1- Edmund S. Cibas. Cytology. Giagnostic Principles and Clinical Correltates. Saunders, Philadelphia, 2009 2-Marluce Bibbo. Comprehensive Cytopathology. Saunders &Elsevier. 2008
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Jinekolojik ve Non-jinekolojik sistem sitolojilerinde sitopreparasyon yöntemleri, normal ve patolojik hücrelerin sitomorfolojik özellikleri işlenir.
Dersin Özeti

Çeşitli vücüt kompartmanları sıvıları, farklı organlardan elde edilen aspirasyon sitolojileri, jinekolojik sitolojik örneklerin sitopreparasyonu, mikroskobik incelenmesi ve rapor edilmesi konusunda bilgi kazandırmak.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Hücre bloğu ve wet film preparasyonu.

Thin prep materyallerinin sitopreparasyonu

İnce iğne aspirasyon sitolojilerinin sitopreparasyonu

Sitopreparasyon tekniklerinin problemlerini çözebilme

Nonjinekolojik materyallerin sitopreparasyonunu yapabilme

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Jinekolojik sitolojide terminoloji
2. Hafta Spesmen toplanması ve yeterlilik
3. Hafta Histoloji ve normal sitoloji
4. Hafta İnflamatuar- reaktif- tamir değişiklikleri
5. Hafta HPV etkisi, ASC-US, LSIL, HSIL, SCC
6. Hafta HPV etkisi, ASC-US, LSIL, HSIL, SCC
7. Hafta Endoservikal- Endometriyal sitoloji
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Plevra sitolojisi
10. Hafta Periton sitolojisi
11. Hafta İdrar sitolojisi
12. Hafta Meme başı sitolojisi
13. Hafta Akciğer sitolojisi
14. Hafta BOS sitolojisi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 4 5 4 4 5
PY2) PY 02 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve sorunları tanımlar, çözüm için sorumluluk alır. 5 4 4 3 4
PY3) PY 03 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 4 5 4 4 3
PY4) PY 04 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 3 4 5 4 5
PY5) PY 05 Patoloji Laboratuvar Teknikleri ile ilgili konulardaki temel bilgi ve becerilerini kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 5 3 4 5 3
PY6) PY 06 Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik ilkelere, demokrasiye ve insan haklarına uygun davranır. 3 4 5 3 4
PY7) PY 07 İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 4 5 3 4 5
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 4 52
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 13 0 1 13
Sunum / Seminer hazırlama 13 0 4 52
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 1 1
Yari Yılsonu sınavı 1 0 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 171
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri