PAT 202

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması IV

Dersin Adı: PAT 202 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması IV
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 6
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 4
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Patoloji Lab Tekn Uyg I,II,III
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ÖN LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Abdulkadir REİS, Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ŞİVİLOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.Theory and practice of histological techniques. Bancroft JD.Churchill Livingstone.2002 2.Diagnostic immunohistochemistry. Dabbs D. Churchill Livingstone.2002 3.Practical principles of cytopathology. DeMay RM.ASCP.1999 4.The manual of cytotecnology .
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Makroskobik inceleme ve diseksiyon
Dersin Özeti

Makroskobik inceleme ve diseksiyon uygulamalarının öğretilmesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

Makroskobik inceleme ve diseksiyon uygulamalarının öğretilmesi

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 80
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dokuların tespit işlemi (Sıvı kontrolü)
2. Hafta Küçük medikal biyopsilerin işleme alınmasında dikkat edilecek hususlar (Endoskopik biyopsi, iğne biyopsisi, deri HUNCH biyopsi, endometriyal küretaj biyopsi, beyin biyopsi)
3. Hafta Büyük doku ve organların tespite hazırlanması
4. Hafta Kemik dokularının işleme alınması ve dekalsifikasyon
5. Hafta Uterus ve overlerin (TAH+BSO) örneklenmesi
6. Hafta Mide rezeksiyon materyallerinin örneklenmesi
7. Hafta Kolorektal rezeksiyon materyalinin örneklenmesi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Meme mastektomi materyalinin örneklenmesi
10. Hafta Prostat ve mesane TUR ve rezeksiyon materyali örneklenmesi
11. Hafta Akciğer rezeksiyon materyali örneklenmesi
12. Hafta Tiroidektomi materyalinin örneklenmesi
13. Hafta Böbrek nefrektomi materyalinin örneklenmesi
14. Hafta Radikal rezeksiyon materyallerinde lenf nodu diseksiyon yöntemleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 4 1 1 1 1
PY2) PY 02 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve sorunları tanımlar, çözüm için sorumluluk alır. 5 1 1 1 1
PY3) PY 03 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 4 1 1 1 1
PY4) PY 04 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 3 1 1 1 1
PY5) PY 05 Patoloji Laboratuvar Teknikleri ile ilgili konulardaki temel bilgi ve becerilerini kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 5 1 1 1 1
PY6) PY 06 Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik ilkelere, demokrasiye ve insan haklarına uygun davranır. 3 1 1 1 1
PY7) PY 07 İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 4 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 4 52
Uygulamalı Ders 13 0 4 52
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 13 0 4 52
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 1 1
Yari Yılsonu sınavı 1 0 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 184
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri