PAT 201

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması III

Dersin Adı: PAT 201 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması III
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 6
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 4
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Genel sitoteknoloji, Patoloji Lab Tekn Uyg I,II
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ÖN LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Abdulkadir REİS
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.Theory and practice of histological techniques. Bancroft JD.Churchill Livingstone.2002 2.Diagnostic immunohistochemistry. Dabbs D. Churchill Livingstone.2002 3.Practical principles of cytopathology. DeMay RM.ASCP.1999 4.The manual of cytotecnology .
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı İmmünohistokimya, immünfloresan boyama yöntemlerilerinin ve farklı sitopreparasyon tekniklerinin uygulanarak bilgi ve beceri kazandırılması.
Dersin Özeti

Uygulama laboratuvarında konvansiyonel histokimya teknikleri ve non jinekolojik preparasyon teknikleri uygulanır, sistemlere ait örnek preparatlar mikroskopta incelenerek normal ve normal dışı hücre ayrımı yapılır. Uygulamalar bölüm uygulama laboratuvarı ile eş zamanlı olarak eğitim ve araştırma hastanelerinin patoloji laboratuvarında da gruplar halinde yapılır.

İmmünohistokimyada primer antikor tipleri, Antikor dilüsyonu,ön işlemler, boyama yöntemleri, boyanma sorunları, farklı sitopreparasyon yöntemleri

Dersin Öğrenim Çıktıları
1 İmmunohistokimya tekniklerinin uygulanmasında problem çözme yetisine sahip olur
2 İmmunohistokimya ve diagnostik patoloji arasındaki ilişkiyi kurar
3 İmmunohistokimyada kullanılan farklı boyama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur
4 İmmunohistokimyada fiksasyonun ve doku takibinin önemini anlar
5 İmmünohistokimyada temel immunolojik terimler hakkında bilgi sahibi olur

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 80
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İmmünohistokimyada temel immünolojik terimler
2. Hafta İmmünohistokimyada fiksasyon ve doku takibi
3. Hafta İmmünohistokimya boyama yöntemleri I
4. Hafta İmmünohistokimya boyama yöntemleri II
5. Hafta İmmünohistokimyada sorunlar ve çözümleri
6. Hafta İmmünohistokimyada internal ve eksternal kalite kontrol
7. Hafta Meme patolojisinde immünohistokimya
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Lenfomalarda immünohistokimya
10. Hafta İmmünohistokimya ve diagnostik patoloji
11. Hafta Sitolojik spesimenlerde immünohistokimya
12. Hafta İmmünohistokimyada standardizasyon
13. Hafta İmmünfloresan teknikler
14. Hafta Enzim histokimya
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 4 5 4 3 4
PY2) PY 02 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve sorunları tanımlar, çözüm için sorumluluk alır. 5 4 4 5 3
PY3) PY 03 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 4 5 4 4 5
PY4) PY 04 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 3 4 5 3 4
PY5) PY 05 Patoloji Laboratuvar Teknikleri ile ilgili konulardaki temel bilgi ve becerilerini kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 5 3 4 4 5
PY6) PY 06 Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik ilkelere, demokrasiye ve insan haklarına uygun davranır. 3 4 5 3 4
PY7) PY 07 İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 4 5 3 5 5
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 4 52
Uygulamalı Ders 13 0 4 52
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 13 0 4 52
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 13 0 2 26
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 1 1
Yari Yılsonu sınavı 1 0 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 184
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri