PAT 114

Laboratuvar Güvenliği ve Kalite Yönetimi

Dersin Adı: PAT 114 Laboratuvar Güvenliği ve Kalite Yönetimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ÖN LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Mehmet TÜFEKÇİ, Öğr. Gör. Havva ŞAHİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Laboratory Histopathology. Woods AE, Ellis RC.1994 Histotechnology-Aself –Instructional text. Carson FL. ASCP.1997
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Patoloji laboratuvarında karşılaşılabilecek tehlikeler ve koruma yöntemleri, laboratuvar çalışma kurallarının kavranması
Dersin Özeti

Patoloji laboratuarında karşılaşılan ve karşılaşılabilecek olan biyolojik, fiziksel, kimyasal tehlikeler ve korunma yöntemleri konusunda teorik bilgi edinmek. Patoloji laboratuarında karşılaşılan ve karşılaşılabilecek olan biyolojik, fiziksel, kimyasal tehlikeler ve korunma yöntemleri, sterilizasyon, dezenfeksiyon, tıbbi atıklar

Dersin Öğrenim Çıktıları

1

Tıbbi atıklar hakkında bilgi sahibi olur

2

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon terimleri ve teknikleri hakkında bilgi ve uygulama becerisine sahip olma

3

Patoloji laboratuvarında karşılaşılabilecek kimyasal tehlikelerden korunma bilgi ve becerisine sahip olma

4

Patoloji laboratuvarında karşılaşılabilecek fiziksel tehlikelerden korunma bilgi ve becerisine sahip olur

5

Patoloji laboratuvarında karşılaşılabilecek biyolojik tehlikelerden korunma bilgi ve becerisine sahip olur

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Patoloji laboratuvarında karşılaşılabilecek tehlikeler
2. Hafta Biyolojik tehlikeler
3. Hafta Kişisel hijyen
4. Hafta Çevresel hijyen
5. Hafta Biyolojik tehlikelerden korunma yolları
6. Hafta Kimyasal tehlikeler
7. Hafta TLV değerleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yanıcı, patlayıcı, korozif kimyasallar
10. Hafta Kimyasallar ile çalışırken korunma yöntemleri
11. Hafta Fiziksel tehlikeler
12. Hafta Laboratuvarlardaki elektrik ve su sistemleri
13. Hafta Patoloji laboratuvarında kalite, güvenlik sistemleri
14. Hafta Güvenli patoloji laboratuvarı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 4 5 4 4 5
PY2) PY 02 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve sorunları tanımlar, çözüm için sorumluluk alır. 5 4 4 3 4
PY3) PY 03 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 4 5 4 4 3
PY4) PY 04 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 3 4 5 4 5
PY5) PY 05 Patoloji Laboratuvar Teknikleri ile ilgili konulardaki temel bilgi ve becerilerini kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 5 3 4 5 3
PY6) PY 06 Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik ilkelere, demokrasiye ve insan haklarına uygun davranır. 3 4 5 3 4
PY7) PY 07 İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 4 5 3 4 5
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 13 0 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 1 0 13
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 1 1
Yari Yılsonu sınavı 1 0 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 93
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri